Welcome to Rhondda Cynon Taf Borough Council - Croeseo i Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Ticking "remember my language" will place a cookie on your device. Please view our cookie policy| for more information.

O ddewis "cofiwch fy newis iaith", bydd cwci yn cael ei osod ar eich dyfais. Darllenwch ein polisi cwcis| am ragor o wybodaeth.