Skip to main content

Y Senedd

Senedd Cymru yw'r corff sydd wedi'i ethol mewn modd democrataidd i gynrychioli buddiannau Cymru a'i phobl.

Mae'r Senedd yn creu deddfau ar gyfer Cymru, yn cytuno ar drethu Cymru ac yn dal Llywodraeth Cymru i gyfrif.

I ddarganfod rhagor am sut mae'r Senedd yn gweithio a sut rydych chi'n cael eich cynrychioli yn Rhondda Cynon Taf, cliciwch yma. (https://senedd.cymru/sut-rydym-yn-gweithio/)Senedd-Cymru