Manylion y Cynghorwyr
Etholwyd:
05-05-2017
Image of: Y Cynghorydd FYCHAN Heledd MS

Gwybodaeth a manylion cyswllt - Y Cynghorydd Heledd Fychan sy’n aelod dros ward Tref Pontypridd.

Plaid wleidyddol:
Plaid Cymru
Manylion cyswllt
  • Cyfeiriad:
    d/o Y Gwasanaethau Democrataidd CBSRhCT Y Pafiliynau Cwm Clydach, Tonypandy CF40 2XX
  • Symudol:07846 294927