Skip to main content

Adrodd ar Gyflawniad y Cyngor

Caiff adroddiadau cyflawniad ar gynnydd eu gosod ger bron Cabinet y Cyngor bob chwarter. Mae'r adroddiad yn monitro cynnydd yn erbyn blaenoriaethau cytûn y Cyngor. Mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth allweddol ynglŷn â chyflawniad gwasanaethau a mesurau.

Gwybodaeth yr adroddiad diwethaf

Cyflawniad y Cyngor – Chwarter 3 2021/22

 Mae ein Hadroddiad Cyflawniad newydd wedi cael ei gynnwys ym mhapurau'r Cyngor i'r Cabinet ar gyfer y cyfarfod ar 21 Mawrth 2022.

Mae'r wybodaeth yn cynnwys:

  • Adroddiad ar Gynllun Corfforaethol y Cyngor 2020-2024, Gwneud Gwahaniaeth'
  • Adroddiadau ar gamau gweithredu sy’n rhan o 3 blaenoriaeth y Cyngor – POBL, LLEOEDD      FFYNIANT.

Adroddiadau Cyflawniad wedi’u gosod ger bron y Cabinet:

 - Adroddiad Cyflawniad y Cyngor Chwarter 2 2021/22 - Cabinet - 15 Tachwedd 2021

 - Adroddiad Cyflawniad y Cyngor Chwarter 1 2021/22 - Cabinet - 21 Medi 2021

 - Adroddiad Cyflawniad y Cyngor Chwarter 4 2020/21 - Cabinet- 20 Iau 2021

 Adroddiad Cyflawniad y Cyngor Chwarter 3 2020/21 - Cabinet- 25 Mawrth 2021

 - Adroddiad Cyflawniad y Cyngor Chwarter 2 2020/21 - Cabinet – 17 Tachwedd 2020

 Adroddiad Cyflawniad y Cyngor Chwarter 1 2020/21 - Cabinet – 24 Medi 2020 

Adroddiadau ar Gynllun Corfforaethol y Cyngor 2016-2020, ‘Y Ffordd Ymlaen’ – Adroddiad ar Gamau Gweithredu a Data sy’n rhan o 3 blaenoriaeth y Cyngor – ECONOMI, POBL a LLE.

 -Adroddiad Cyflawniad y Cyngor Chwarter 4 2019/20 - Cabinet – 28 Gorffennaf 2020

 -Adroddiad Cyflawniad y Cyngor Chwarter 3 2019/20 - Cabinet – 24 Mawrth 2020

 -Adroddiad Cyflawniad y Cyngor Chwarter 2 2019/20 - Cabinet - 21 Tachwedd 2019

 -Adroddiad Cyflawniad y Cyngor Chwarter 1 2019/20 - Cabinet - 24 Medi 2019

 -Adroddiad Cyflawniad y Cyngor Chwarter 4 2018/19 - Cabinet -18 Iau 2019

 -Adroddiad Cyflawniad y Cyngor Chwarter 3 2018/19 - Cabinet - 19 Mawrth 2019

 -Adroddiad Cyflawniad y Cyngor Chwarter 2 2018/19 - Cabinet - 21 Tachwedd 2018

 -Adroddiad Cyflawniad y Cyngor Chwarter 1 2018/19 - Cabinet - 20 Medi 2018

 -Adroddiad Cyflawniad y Cyngor Chwarter 4 2017/18 - Cabinet -17 Gorffennaf 2018

 -Adroddiad Cyflawniad y Cyngor Chwarter 3 2017/18 - Cabinet - 22 Mawrth 2018

 -Adroddiad Cyflawniad y Cyngor Chwarter 2 2017/18 - Cabinet - 21 Tachwedd 2017

 -Adroddiad Cyflawniad y Cyngor Chwarter 1 2017/18 - Cabinet - 21 Medi 2017

 -Adroddiad Cyflawniad y Cyngor Chwarter 4 2016/17 - Cabinet - 18 Gorffennaf 2017

 -Adroddiad Cyflawniad y Cyngor Chwarter 3 2016/17 - Cabinet - 9 Mawrth 2016

 -Adroddiad Cyflawniad y Cyngor Chwarter 2 2016/17 - Cabinet - 24 Tachwedd 2016

 -Adroddiad Cyflawniad y Cyngor Chwarter 1 2016/17 - Cabinet - 22 Medi 2016

 -Adroddiad Cyflawniad y Cyngor Chwarter 4 2015/16 - Cabinet - 19 Gorffennaf 2016

 -Adroddiad Cyflawniad y Cyngor Chwarter 3 2015/16 - Cabinet - 3 Mawrth 2016

 -Adroddiad Cyflawniad y Cyngor Chwarter 2 2015/16 - Cabinet - 24 Tachwedd 2015

 -Adroddiad Cyflawniad y Cyngor Chwarter 1 2015/16 - Cabinet - 24 Medi 2015

 [Diweddarwyd Mawrth 2022]