Ar y dudalen yma byddwch chi'n dod o hyd i'r dogfennau perthnasol sy'n dangos enwau'r sawl sydd wedi'u henwebu'n ddilys i sefyll yn yr etholiad(au) nesaf 

Pryd mae'r Etholiadau nesaf?

Yr etholiadau Lleol i Gyngor y Fwrdeistref Sirol ac i'r Cynghorau Tref/Cymuned yw'r etholiadau nesaf yn y Fwrdeistref Sirol.

Cyngor Cymuned/Tref

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.