Cadwraeth

Mae’r sir yn gartref i gyfoeth o fywyd gwyllt, tirwedd ddramatig a daeareg sy’n fyd-enwog. Mae’r Cyngor yn helpu gyda chadwraeth bywyd gwyllt a nodweddion naturiol yn y sir.

Mae ein gwaith yn cynnwys rhoi polisi ar waith, rheolaeth ymarferol, monitro niferoedd rhywogaethau ac ecosystemau, gwella ymwybyddiaeth, annog addysg ac annog pobl i fwynhau cefn gwlad.

 

Fy nghymdogaeth