Skip to main content

Digwyddiad Wythnos y Cynhalwyr - Gweithdy Dementia - Rhaglenni Gwybodaeth a Chymorth i Gynhalwyr

 
 
Lleoliad
Cardiff Road, Interlink. Interlink, Parc Busnes Melin Corrwg, Pontypridd CF37 5BE, Uned 6
Date(s)
Dydd Iau 9 - Dydd Gwener 10 Mehefin 2016
Cyswllt
01443 668813
carerssupportproject@rctcbc.gov.uk
Disgrifiad

Mae'r diwrnod hwn wedi'i gynllunio'n arbennig ar gyfer cynhalwyr (gofalwyr) y rheiny sydd â dementia. Bydd yn eich helpu i ddeall dementia, ymdopi â'r sialensiau a ddaw o ddydd i ddydd yn sgîl dementia, a thrafod sut y bydd modd darparu gofal a chefnogaeth. Bydd cinio yn cael ei ddarparu.

Digwyddiadau i ddod

Submit-an-Event

Find-Us-On-Facebook-Promo

Twitter-Events-Promo

Cysylltwch â ni

Carfan Achlysuron Rhondda Cynon Taf

Ebost: achlysuron@rctcbc.gov.uk

Ffôn: 01443 424123