Skip to main content

Gwybodaeth a Recriwtio Gofal Maeth

 
 
Lleoliad
Rhondda Cynon Taf
Date(s)
Dydd Mawrth 24 - Dydd Gwener 27 Mai 2016
Cyswllt

01443 341122

 

Disgrifiad
Fostering-Family

Darganfyddwch ragor ac archebwch becyn gwybodaeth am ddim ar www.fosteringrct.co.uk neu ffoniwch 01443 341122.

Hoffwch ein tudalen Gofal Maeth ar Facebook i gael y newyddion diweddaraf ac i gwrdd â rhai o'n rhieni maeth presennol. 

Pan fyddwch yn maethu plentyn yn Rhondda Cynon Taf, rydych yn maethu'r dyfodol.

Mae Maethu RhCT yn wasanaeth awdurdod lleol, a'i nod yw darparu cartrefi lleol ar gyfer plant lleol, er mwyn sicrhau bod plant sy'n mynd i dderbyn gofal yn aros mewn cymunedau sy'n gyfarwydd iddynt.

Trwy weithio gyda theulu'r plentyn, ambell waith, a chyda gweithwyr cymdeithasol, athrawon a gweithwyr proffesiynol eraill, mae Rhieni Maeth yn darparu'r amgylchedd teuluol, diogel y mae gan bob plentyn yr hawl iddo.

Mae Gofal Maeth yn alwedigaeth foddhaol a heriol, a chewch gymorth oddi wrth weithiwr cymdeithasol ymroddedig, yn ogystal â'r cyfle i sicrhau cymwysterau, hyfforddiant a'r ffïoedd a lwfansau sy'n gysylltiedig â'r rôl.

Bydd ein carfan gyfeillgar yn y lleoliadau amrywiol isod, os hoffech ddod i ofyn unrhyw gwestiynau neu os hoffech ddod o hyd i ragor o wybodaeth:

  • B&Q  Pontypridd rhwng 5pm a 7pm ar Ddydd Llun, 24 Mai
  • Tesco Aberdâr rhwng 9.30am a 1pm ar Ddydd Mawrth, 25 Mai
  • Aldi Pontypridd, rhwng 2pm a 5pm ar Ddydd Mawrth, 25 Mai
  • Asda Living Llantrisant rhwng 6pm a 8pm ar Ddydd Mawrth, 25 Mai
  • Asda Tonypandy rhwng 9.30am a 1pm ar Ddydd Mercher, 26 Mai
  • Tesco Tonysguboriau rhwng 2pm a 5pm ar Ddydd Mercher, 26 Mai
  • Aldi Tonysguboriau rhwng 6pm a 8pm ar Ddydd Mercher, 26 Mai
  • Morrisons Y Porth, rhwng 9.30am a 1pm ar Ddydd Gwener, 27 Mai
  • Asda Aberdâr rhwng 2pm a 5pm ar Ddydd Gwener, 27 Mai

Bydd y Garfan Cymorth Maethu hefyd yn Ŵyl Aberdâr trwy'r dydd ar Ddydd Sadwrn, 28 Mai.

Gallwch hefyd ddarganfod rhagor o wybodaeth a darllen straeon go iawn ein rhieni maeth trwy fynd i www.fosteringrct.co.uk ac archebu pecyn gwybodaeth am ddim.

Hoffwch ein tudalen Gofal Maeth ar Facebook i gael y newyddion diweddaraf ac i gwrdd â rhai o'n rhieni maeth presennol.

 

Submit-an-Event

Find-Us-On-Facebook-Promo

Twitter-Events-Promo

Cysylltwch â ni

Carfan Achlysuron Rhondda Cynon Taf

Ebost: achlysuron@rctcbc.gov.uk

Ffôn: 01443 424123