WEB Recycling Campaign 2016 - RCT Website page ENGLISHweb

Mae ymgyrch ddiweddaraf y Cyngor yn galluogi preswylwyr i benderfynu p'un a fyddan nhw'n ailgylchu ai peidio.

OND os na fyddwch chi'n cael gwared â'ch gwastraff mewn modd priodol, gallech chi gael DIRWY!

Dirwy? Dim dirwy? DIM OTS!

Gall pob un ohonom ni gyfrannu at newid y byd, un aelwyd ar y tro, a dim ond ailgylchu sydd angen ei wneud!

Er gwaethaf y sïon, mae ailgylchu yn Rhondda Cynon Taf yn HAWDD ac AM DDIM. Mae'n GYFLYM ac yn DDIDRAFFERTH.  

Pam ailgylchu?

Too-Many-Black-Bags-Banner

A wyddoch chi? – Bob blwyddyn, rydyn ni yng Nghymru yn cynhyrchu tua 222,000 o dunelli o wastraff bwyd o'n cartrefi? Mae hynny'n ddigon i lenwi 10,236 o fysiau deulawr. Dyma ragor o ffeithiau difyr!

Ydych chi'n barod am yr her?

Mae preswylwyr RhCT yn ailgylchu mwy na 60% o'u gwastraff eisoes – mae ein Bwrdeistref Sirol ymhlith y 10 Cyngor uchaf yng Nghymru!

OND dydyn ni ddim yn ailgylchu 40% o hyd – Pam?

Mae llawer o bobl yn meddwl nad oes rhaid iddyn nhw ailgylchu oherwydd bod eu cymdogion yn gwneud hynny – OND rhaid i chi!

Mae angen i BOB preswyliwr gyfrannu at sicrhau nad yw cenedlaethau'r dyfodol yn etifeddu'r llanastr rydyn ni'n ei greu! Maen nhw'n haeddu rhedeg yn rhydd mewn parciau gwyrdd a strydoedd heb sbwriel na nwyon gwenwynig o'r gwastraff rydyn ni'n anfon i safleoedd tirlenwi. 

 

Manteision ailgylchu

 

Angen bagiau ailgylchu?

A wyddoch chi? – daeth 25% o allyriadau methan y DU o safleoedd tirlenwi yn 2001, sef tua 2% o'n hallyriadau o nwyon tŷ gwydr (y nifer gyfatebol i garbon). Dyma ragor o ffeithiau!

Y gost o beidio ag ailgylchu

Dim ond tun ffa pob yw e........

Cyfraddau Dadelfennu

 

Tun (Ffa Pob)

 

100 Mlynedd

Papur

Rhwng 2 a 4 Wythnos

Dail

Rhwng 1 a 3 Mis

Croen Oren

6 Mis

Cartonau Llaeth

5 Mlynedd

Bagiau Plastig

Rhwng 10 ac 20 o Flynyddoedd

Tybiau Plastic

Rhwng 50 ac 80 o Flynyddoedd

Caniau Alwminiwm

80 o Flynyddoedd

Poteli Diod Plastig

450 o Flynyddoedd

Poteli Gwydr

500 o Flynyddoedd

Polystyren

Byth

Oedd yr wybodaeth yma'n ddefnyddiol? 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.