Skip to main content
Staying-Well-At-Work-Web-Banner

Bethan Ruff - Ffisiotherapydd

Enillais i gymhwyster ffisiotherapi yn 2010. Ers hynny rydw i wedi gweithio mewn amrywiaeth o swyddi megis orthopedeg, strôc, meddyginiaeth gyffredinol, ffisiotherapi anadlol a chynhyrsgerbydol. Rydw i wedi canolbwyntio ar ffisiotherapi cynhyrsgerbydol ers y 4 blynedd ddiwethaf.

Rydw i wastad wedi ymddiddori yn yr wyddoniaeth y tu ôl i sut mae ein cyrff yn symud ac yn gweithio. Mae ffisiotherapi yn ffordd wych o ddatblygu'r diddordebau yma. Mae'r ffordd mae ein cyrff yn symud a gweithio mor bwysig i fywyd bob dydd. Pan nad ydyn nhw'n gweithio'n dda, mae modd i hyn gael effaith fawr. Rydw i'n mwynhau gweithio gyda phobl i'w helpu i oresgyn eu problemau a'u hannog nhw i wneud y pethau maen nhw eisiau eu gwneud.

Sgiliau neu Arbenigedd

  • Ffisiotherapi Cynhyrsgerbydol