Skip to main content
Staying-Well-At-Work-Web-Banner

Niall Kiff - Cynorthwy-ydd Cymorth y Ganolfan

Rydw i'n rhan o'r cynllun prentisiaeth ar hyn o bryd fel Cynorthwy-ydd Cymorth y Ganolfan. Roeddwn i'n gweithio i Garfan Cydraddoldeb ac Amrywiaeth y Cyngor yn y gorffennol. Mae gyda fi radd o Brifysgol De Cymru ac rydw i'n gwneud gwaith gwirfoddoli yn y gymuned yn fy amser hamdden. Yr hyn a ysbrydolodd fi i wneud y swydd yma oedd helpu eraill ag anawsterau corfforol ac iechyd meddwl. Er fy mod i'n rhan o'r ochr weinyddu, mae'n dda i fod yn rhan o'r garfan yma.

Sgiliau neu Arbenigedd

Gweinyddu, agwedd gadarnhaol, rhedeg a gweithio'n dda mewn tîm.