Skip to main content
Staying-Well-At-Work-Web-Banner

Ruth Davies - Uwch Ffisiotherapydd

Enillais gymhwyster ffisiotherapi yn 2006 ac rydw i wedi gweithio mewn lleoliadau'r GIG a rhai preifat. Rydw i wedi arbenigo mewn ffisiotherapi cyhyrysgerbydol ers 2009 ac mae diddordeb gyda fi mewn iechyd galwedigaethol ac iechyd yn y gwaith ar ôl gweithio i Wasanaeth Tân De Cymru gyda'r garfan AD ac Iechyd Galwedigaethol cyn dod yn ffisiotherapydd. Roeddwn i'n gweithio'n ffisiotherapydd ar raglen gymorth yn y gwaith wedi'i hariannu gan Lywodraeth Cymru cyn ymuno â charfan Cadw'n Iach yn y Gwaith.

Sgiliau neu Arbenigedd

  • Ffisiotherapi Cynhyrsgerbydol
  • Presgripsiwn ymarfer corff/hyrwyddo iechyd
  • Pilates
  • Asesiadau ergonomeg