park-pontypridd-playground-children-july20152-152ftftftt

Bydd modd i drigolion hen ac ifanc swingio, sleidio a sboncio'r penwythnos yma wrth i Gyngor Rhondda Cynon Taf gadarnhau bydd y llecyn chwarae antur Chwarae’r Lido newydd sbon yn agor yfory!

Ar ôl wythnos brysur i gwblhau’r parc chwarae, sy'n rhan o Lido Pontypridd  - atyniad gwerth £6.3m, mae’r contractwyr wedi cadarnhau bydd y parc lliwgar yn barod ar gyfer y cyhoedd!

A ninnau’n awyddus i sicrhau bod pobl yn cael cymaint o ddefnydd ar yr adnodd am ddim ag y gallant, mae'r Cyngor wedi ei agor ar unwaith – gydag ymwelwyr yn cael eu croesawu o 8.30am yfory.

Mae Chwarae’r Lido yn llawn siglenni, sleidiau a gweithgareddau hwyl. Mae pwll tywod â chloddiwr a thyrau ar gyfer adeiladu creadigaethau tywod, yn ogystal â llithren raff, trên, fframiau dringo, cylchfan a thiwbiau cerddorol hyd yn oed.

Hefyd, mae gan y Parc siglen bwrpasol ar gyfer cadeiriau olwyn yn ogystal â chylchfan ar eu cyfer. Cynlluniwyd y Parc cyfan mewn modd i apelio at y dychymyg ac arloesedd, gyda nodweddion llachar a lliwgar iddo.

Bydd y plant yn gallu chwarae ar y cyfarpar yn ogystal â chwarae eu gemau eu hunain ar y bryniau, y nodweddion eraill a’r pwll tywod. Dywedodd yr Aelod o’r Cabinet ar faterion yr Amgylchedd, Hamdden a Chwaraeon, y  Cyng. Crimmings: "Mae hyn yn newyddion cyffrous ac rydyn ni’n edrych ymlaen at groesawu yr ymwelwyr cyntaf i Chwarae’r Lido yfory.

“Mae agor Chwarae’r Lido yn garreg filltir yng nghynllun Lido Pontypridd, sy'n agor ddiwedd Awst eleni.

"Gwyddom fod pobl wedi wir edrych ymlaen at y parc chwarae antur newydd i blant,  yn arbennig am ei fod yn lle hyfryd i fynd yn ystod gwyliau’r ysgol, a dyna pam rydyn ni wedi gweithio mor galed yn ystod yr wythnosau diwethaf i agor y parc cyn gynted â phosibl. "

Ac yntau’n edrych dros yr iard chwarae, mae’r Lido Pontypridd godidog, sydd ar fin agor fis Awst, yn cynnig tri phwll nofio awyr agored, yn ogystal â chanolfan ymwelwyr, teras haul, caffi a neuadd achlysuron."

Bydd Chwarae’r Lido ar agor yr un oriau â’r parc - 8.30am - 9pm tan ddiwedd Awst dros y penwythnos a  7.30am - 9pm yn ystod yr wythnos.

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 27th Gorffennaf 2015

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.