Skip to main content

Rasys Nos Galan

nos galan 2019 - Copy

Roedd diwedd y degawd yn un nodedig yn Aberpennar wrth i Rasys Nos Galan ddenu miloedd o bobl allan i'r strydoedd i gefnogi'r rhedwyr - a chael cipolwg ar y Rhedwr Dirgel enwog, Nigel Owens MBE.

Mae'r achlysur yn parhau i fynd o nerth i nerth, ac yn cadw chwedl Guto Nyth Brân yn fyw.

O fewn oriau o gael eu rhyddhau yn gynharach eleni, roedd cystadleuwyr o bob cwr o’r DU wedi bachu eu lleoedd yn eiddgar ar gyfer yr achlysur arobryn yma, ac maen nhw wedi bod yn brysur yn paratoi ar gyfer her Nos Galan ers hynny.

Mae holl ganlyniadau ac amseriadau'r rasys ar gael i'w gweld ar-lein.

Dechreuodd y noson gyda'r rasys plant poblogaidd lle rhedodd plant rhwng 9 a 15 oed ar hyd y strydoedd i sŵn bloeddio calonogol miloedd o deuluoedd cefnogol.

Roedd yr achlysur unwaith eto'n llwyddiant aruthrol, diolch i'w noddwyr a'i gefnogwyr. Fe ddaeth Aberpennar yn fyw wrth i Redwr Dirgel 2019, Nigel Owens MBE, wneud ei ffordd trwy ganol y dref yn cario’r ffagl enwog i danio’r Ddraig Nos Galan a chychwyn yr arddangosfa tân gwyllt ysblennydd.


Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf ac aelod o Bwyllgor Rasys Nos Galan: “Mae strydoedd Aberpennar unwaith eto'n llawn ar Nos Galan wrth i’r rhedwyr ddilyn yn ôl troed y Guto Nyth Brân chwedlonol.

“Mae'r Rhedwr Dirgel Enwog bob amser yn atyniad enfawr i'n trigolion a'n hymwelwyr, ac eleni rydyn ni'n falch ein bod wedi datgelu gwir arwr o fyd Rygbi'r Undeb. Ar ran Pwyllgor Rasys Nos Galan, hoffwn ddiolch yn fawr i Nigel Owens MBE am fod yma heno."

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf a Phwyllgor Rasys Nos Galan yn awyddus i sicrhau bod Rasys Ffordd Nos Galan yn parhau i fod yn effeithiol a bod pawb yn cael noson wych.

Rydyn ni'n annog y rhai a gymerodd ran yn y rasys neu a oedd wedi ymweld ag Aberpennar i gwblhau arolwg byr ar-lein i helpu i lywio achlysuron yn y dyfodol.

Wedi ei bostio ar 03/01/20