Skip to main content
Hafan>Trigolion>Oedolion a Phobl Hŷn
Dewis-Banner-full-width-welsh

Oedolion a Phobl Hŷn

Adult-Social-Services-Care-and-Support
Manylion am sut y gall gwasanaethau gofal cymdeithasol roi cymorth a chefnogaeth i chi.
Help-at-home
Gwybodaeth am wasanaethau sydd ar gael i chi i'ch cynorthwyo chi i fyw bywyd annibynnol yn eich cartref eich hunan.
Independence-and-Mobility
Gwasanaethau sy'n gefn ichi gymdeithasu a mynd o gwmpas o fan i fan.
Alternatives-to-living-in-your-home
Dewisiadau tai posibl eraill os nad yw byw gartref yn bosibl mwyach.
Staying-Safe
Gwybodaeth am gadw'ch hun a phobl eraill yn ddiogel, ac sut i roi gwybod am bryderon.
Caring-for-other-people
Cymorth a chefnogaeth yn gymorth i chi barhau i roi gofal.
Mental-Health
Gwybodaeth am wasanaethau iechyd meddwl i oedolion a phobl iau.
Learning-Disabilities
Cymorth a chefnogaeth i wella bywydau oedolion a chanddyn nhw anableddau dysgu.
Alffa i Omega o'n Gwasanaethau