Mae Cyngor i Oedolion Awtistaidd yn wasanaeth gwybodaeth ar gyfer oedolion sydd ag Awtistiaeth Lefel Uchel neu Syndrom Asperger sy'n byw yn Rhondda Cynon Taf, ond sydd heb gwrdd â'r meini prawf ar gyfer manteisio ar wasanaethau cymorth traddodiadol. Does dim angen i chi gael diagnosis cyn cysylltu â Chyngor i Oedolion Awtistaidd.

Mae'r garfan yn gyfeillgar ac yn hawdd mynd ati. Mae'n cynnig un pwynt cyswllt i gyfeirio unigolion i'r gwasanaethau priodol sydd yn eu cymunedau. 

Rydyn ni'n ystyried pob un o'n defnyddwyr gwasanaeth yn unigolion ac yn deall cymaint o her y gall hi fod i ddod o hyd i’r wybodaeth gywir. 

Ar gyfer pwy mae hyn?

  • Oedolion sydd â diagnosis o Awtistiaeth Lefel Uchel, neu o Syndrom Asperger 
  • Oedolion sydd heb ddiagnosis ffurfiol, ond sy'n cael anhawster gyda chyfathrebu cymdeithasol 
  • Aelodau o'r teulu neu gynhalwyr 

Beth rydyn ni'n ei wneud? 

  • Atgyfeirio unigolion i'r gwasanaeth priodol ac addas dros y ffôn 
  • Atgyfeirio unigolion i'r gwasanaeth priodol ac addas trwy e-bost 
  • Cynnig apwyntiadau wyneb yn wyneb
  • Cynnal fforwm bob mis. Byddwn ni'n cynnig clust i wrando ac yn annog y defnyddwyr gwasanaeth i gymryd rhan ac i roi adborth 
  • Darparu'r wybodaeth ddiweddaraf am achlysuron a gweithgareddau 
  • Darparu gwybodaeth mewn print

Sut i fanteisio ar y Gwasanaeth 

Cyngor i Oedolion Awtistaidd

Swyddfa’r Prosiect,

Carfan Iechyd Meddwl Cymunedol Tŷ Draw
The Avenue
The Common
Pontypridd
Rhondda Cynon Taf

Ffôn: 029 2053 6495

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.