Rhowch eich lleoliad isod i ddod o hyd i'ch dyddiadau casglu gwastraff a deunydd ailgylchu.

Dod o hyd i'ch diwrnod casglu (cael ei ddatblygu)

Nodwch eich lleoliad i ddod o hyd i'ch dyddiadau casglu gwastraff a deunydd ailgylchu.

Pa mor aml mae eich biniau'n cael eu casglu?

  • deunydd ailgylchu (hynny yw, gwastraff bwyd, ailgylchu sych, ailgylchu cewynnau a gwastraff gwyrdd) - wythnosol
  • bagiau du / gwastraff cyffredinol - bob pythefnos

Rhoi eich bin a'ch bagiau du allan

Amser

Rhowch eich bin allan rhwng 7pm y noson gynt a 7am ar fore'r diwrnod casglu arferol.

Lleoliad

Rhowch y bin ar ymyl y pafin, gan wneud yn siŵr nad yw'n rhwystro llwybrau cerdded neu fannau mynediad pafin isel.

Yn ystod cyfnodau o dywydd garw, gwyliau banc neu ddiwrnodau pan fydd gwasanaethau’n cau, fe all y diwrnodau casglu newid.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.