Green Waste Banner Welsh

Gwastraff Gwyrdd

Cyn bo hir, bydd Cyngor Rhondda Cynon Taf yn gwella ei gasgliadau gwastraff gwyrdd / o'r ardd cyfredol trwy gyflwyno sach NEWYDD y mae modd ei hailddefnyddio i gasglu'ch holl wastraff gwyrdd / o'r ardd.

O Dachwedd 1 2021, bydd angen i drigolion gofrestru ar gyfer casgliadau gwastraff gwyrdd / o'r ardd gan y Cyngor a byddan nhw'n cael DWY sach werdd AM DDIM.

Bydd cofrestru ar gyfer y gwasanaeth yn sicrhau bydd y carfanau yn gweithredu yn y ffordd fwyaf effeithlon ac effeithiol a gwneud y gwasanaeth yn gwbl awtomataidd gan leihau ein hôl troed carbon trwy osgoi teithiau dibwrpas.  

Bydd cyflwyno'r sachau gwyrdd cynaliadwy ac ailddefnyddiadwy newydd yn golygu y bydd y Cyngor yn lleihau ei ddefnydd o blastig yn gyffredinol ac yn sicrhau bod y cynnyrch gwastraff gwyrdd terfynol mor bur â phosibl. Bydd hyn yn creu compost gradd uwch a fydd yn arwain at economi wirioneddol gylchol yn y dyfodol.

leaf

Dysgu rhagor am y Cynllun Casglu Gwastraff Gwyrdd

Recycling

Cofrestru'ch cartref ar gyfer casgliadau gwastraff gwyrdd.

Waste-Lorry

Dysgu rhagor ynglŷn â'r hyn y mae modd ei roi yn eich sachau gwastraff gwyrdd.

Recycling

Yr atebion i'ch cwestiynau casglu gwastraff gwyrdd