Skip to main content

Gwneud Hawliadau 2021-2022

Rhowch sylw i'r tabl isod i sicrhau eich bod chi'n cyflwyno'ch hawliadau yn gywir.  Rydyn ni wedi ei gwneud mor syml â phosibl i'w ddilyn.  Os ydych chi'n ansicr yna cysylltwch â ni YN GYNTAF yn hytrach na chyflwyno'ch cais er mwyn osgoi oedi.  Os ydych chi'n cael anhawster wrth ddeall y broses hawlio, gwnewch bob ymdrech i fynychu'r sesiynau hyfforddi ar-lein y byddwn ni'n eu darparu bob tymor.  Bydd manylion yr achlysuron yn cael eu rhannu gyda chi ar e-bost yn ystod yr wythnosau nesaf.

 

Claim dates and hours that can be claimed for
 Hawlio rhwng: Uchafswm yr Oriau y Mae Modd eu Hawlio:
Mis:O:Tan:Nifer yr wythnosau:RhCTPen-y-bont ar OgwrMerthyr Tudful
Ebrill 5 Ebrill 2 Mai

3 Wythnos yn ystod y Tymor

1 Wythnos yn ystod y Gwyliau

45

30

60

30

52.5

30
Mai 3 Mai 6 Mehefin

4 Wythnos yn ystod y Tymor
1 Wythnos yn ystod y Gwyliau

60
30
80
30
70
30
Mehefin 7 Mehefin 4 Gorffennaf 4 Wythnos yn ystod y Tymor 60 80 70
Gorffennaf 5 Gorffennaf 1 Awst

2 Wythnos yn ystod y Tymor

2 Wythnos yn ystod y Gwyliau
30
60
40
60
35
60
Awst 2 Awst 5 Medi

5 Wythnos yn ystod y Gwyliau

150 150 150
Medi 6 Medi 3 Hydref 4 Wythnos yn ystod y Tymor 60 0 0
Hydref 4 Heydref 31 Hydref

3 Wythnos yn ystod y Tymor

1 Wythnos yn ystod y Gwyliau
45
30
0
30
0
30
Tachwedd 1 Tachwedd 5 Rhagfyr 5 Wythnos yn ystod y Tymor 75 0 0
Rhagfyr 6 Rhagfyr 2 Ionawr

2 Wythnos yn ystod y Tymor

2 Wythnos yn ystod y Gwyliau
30
60
0
60
0
60
Ionawr 3 Ionawr 6 Chwefror

4 Wythnos yn ystod y Tymor

1 Wythnos yn ystod y Gwyliau

60

30

80

30

70
Chwefror 7 Chwefror 6  Mawrth

3 Wythnos yn ystod y Tymor

1 Wythnos yn ystod y Gwyliau
45
30
60
30
52.5
30
Mawrth 7 Mawrth 3 Ebrill

4 Wythnos yn ystod y Tymor

60 80 70