Skip to main content

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Croeso i'r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd. Mae'n cynnig gwasanaeth gwybodaeth a chyfeirio am ddim i BOB rhiant, cynhaliwr (gofalwr) a gwarcheidwad yn Rhondda Cynon Taf.

Gall y garfan gyfeillgar a gwybodus ddarparu gwybodaeth ddefnyddiol ar amrywiaeth eang o faterion, gan gynnwys opsiynau gofal plant, dewis y math cywir o ofal plant  a  chynlluniau chwarae yn ystod gwyliau'r ysgol.

Os ydych chi'n rhiant newydd ac yn chwilio am ddosbarthiadau babanod neu os oes gyda chi blant hŷn sy'n chwilio am weithgareddau allgyrsiol, mae modd i'r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd helpu.

Mae'r Gwasanaeth hefyd yn ffynhonnell wybodaeth wych ar gyfer y rhai sy'n ystyried dilyn gyrfa mewn gofal plant neu weithio gyda phlant a phobl ifainc.

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Rhadffon: 0800 180 4151

Rhadffon ar ffón symudol: 0300 111 4151

Ffón - 01443 744225