Bydd cyfle i ddysgwyr fynychu sesiynau i ymgymryd ag unedau i gael cipolwg ar y sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen i weithio gyda phlant a phobl ifainc.

Os ydy'r cwrs yma o ddiddordeb i chi, byddwch cystal â llenwi'r ffurflen gais ar gyfer Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant, a'i hanfon hi yn ôl aton ni. Byddwn ni'n cysylltu â chi pan fydd cwrs ar gael.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.