Skip to main content

Cymorth 'prydau Ysgol am Ddim' i deuluoedd disgyblion cymwys

Cymorth prydau ysgol am ddim i deuluoedd â disgyblion cymwys

Tymor yr ysgol 

Mae Llywodraeth Cymru wedi rhyddhau cyllid ychwanegol i Awdurdodau Lleol ar gyfer disgyblion cymwys nad oes modd iddyn nhw fynd i'r ysgol yn unol â chanllawiau sy'n eu cynghori i hunanynysu yn sgil COVID-19. Mae'r arian hefyd ar gael mewn achosion lle mae rhaid i ysgolion anfon disgyblion cymwys adref oherwydd prinder staff yn sgil COVID-19. Yn yr achosion yma, bydd taliad Prydau Ysgol am Ddim o ganlyniad i hunanynysu, gwerth £3.90 y dydd, yn cael ei dalu i mewn i gyfrifon banc drwy BACS (taliad wythnosol).  Bydd cofrestrau ysgolion yn cael eu defnyddio i nodi disgyblion cymwys ar gyfer y cyfnod rhwng 1 Ebrill 2022 a 30 Mehefin 2022. Rhagwelir y bydd y taliadau Prydau Ysgol am Ddim o ganlyniad i hunanynysu'n dod i ben ar ôl y dyddiad yma.

Gwyliau Ysgol

Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi sicrhau bod cyllid gwerth £19.50 yr wythnos (£3.90 y dydd) ar gael fesul pob disgybl cymwys er mwyn gwneud yn siŵr bod darpariaeth prydau ysgol am ddim ar gael yn ystod gwyliau'r ysgol, hyd at ddiwedd yr haf 2022. Yn unol â hynny, bydd taliadau BACS yn parhau i gael eu gwneud trwy gydol cyfnodau gwyliau'r ysgol.

Bydd taliadau ar gyfer gwyliau'r Pasg 2022 yn cael eu gwneud fel a ganlyn:

Bydd taliad gwerth £39.00 fesul pob disgybl cymwys ar gyfer y cyfnod rhwng dydd Llun 11 Ebrill a dydd Gwener 22 Ebrill yn cael ei dalu yn ystod yr wythnos sy'n dechrau ar 11 Ebrill.

Caiff y dudalen we yma'i diweddaru pan fydd gwybodaeth bellach yn cael ei chadarnhau.