Skip to main content

Trefniadau Bws tra bod Ffordd Mynydd y Maerdy ar gau

Gan fod yr A4233 Ffordd Mynydd y Maerdy ar gau yn ystod yr haf (26 Gorffennaf tan 1 Medi) mae trefniadau bws dros dro ar waith.

Fydd gwasanaeth Stagecoach 172 (Aberdâr i Ben-y-bont ar Ogwr / Porthcawl) ddim yn weithredol rhwng dydd Llun a dydd Gwener. Mae'r Cyngor wedi trefnu bod gwasanaeth bws gwennol yn gweithredu trwy gydol y cyfnod yma, er mwyn cynnal mynediad i gludiant cyhoeddus i'r holl drigolion.

Bydd adnoddau ychwanegol yn cael eu dyrannu i'r gwasanaeth 172, fel bydd yn gweithredu heb stop i'r ddau gyfeiriad o Orsaf Fysiau Aberdâr i Orsaf Fysiau Tonypandy, trwy Bontypridd. Bydd yn cwrdd â'r bws gwennol yn Nhonypandy, a bydd hwnnw'n teithio yn ôl ac ymlaen i'r Maerdy.

Bydd pob taith o Aberdâr yn cychwyn yn gynharach a bydd amseroedd teithio yn cynyddu – ond mae trefniadau ar waith i sicrhau bod cwsmeriaid yn talu'r prisiau arferol. Ffoniwch Traveline Cymru (0800 464 000) i gael gwybodaeth am yr amserlen.

Darllenwch ragor o wybodaeth drwy'r dolenni isod: