Mae gan yr adran Rheoli Adeiladu gyfrifoldeb i ymdrin ag adeiladau peryglus wrth iddyn nhw ddod i’r amlwg.

Gall adeiladau ddod yn fwyfwy peryglus oherwydd eu bod yn hen, bod eu cyflwr yn gwaethygu neu setlo, neu oherwydd achosion mwy dramatig fel storm, ffrwydrad, tân neu effaith cerbydau. Dylid adrodd pob adeilad sy’n ymddangos yn beryglus i Adran Rheoli Adeiladu’r Cyngor a fydd yn ymdrin â’r mater yn ddiymdroi.

Carfan Rheoli Adeiladu
Rheoli Adeiladu
Rhondda Cynon Taf,
Tŷ Sardis
Sardis Road
Pontypridd
CF37 1DU
Ffôn: 01443 494746
a: 01443 494747

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.