Skip to main content

Gwybodaeth am y gwasanaeth

Mae Mynediad a Chynhwysiant yn cynnwys dau wasanaeth integredig. Dyma'r Gwasanaeth Seicoleg Addysg; y Gwasanaeth Cynnal Dysgu sy'n cynnwys y Gwasanaeth Cynnal Dysgu ac Ymddygiad.

Mae'r Gwasanaeth Gweinyddu Anghenion Dysgu Ychwanegol yn tanategu ac yn cefnogi gwaith Carfanau Mynediad a Chynhwysiant trwy wneud y gwaith gweinyddu ar gyfer pob lleoliad mewn darpariaethau arbenigol, ynghyd â'r gwaith gweinyddu sy'n gysylltiedig ag asesiadau statudol ac adolygiadau blynyddol.

Cysylltiadau i bob un o'r gwasanaethau canlynol:-

 

Cysylltwch â ni gydag unrhyw ymholiadau neu gwestiynau sydd gyda chi

Sylwch-byddwch yn derbyn ateb o fewn 14 diwrnod gwaith