Mae modd ichi dalu am brydau ysgol eich plentyn ar-lein.

I dalu ar-lein, bydd angen rhif cyfeirnod disgybl eich plentyn, sy'n 10 ddigid o hyd.Cysylltwch ag ysgol eich plentyn i ofyn am y cyfeirnod.

Croeso i chi wneud taliad ar-lein gan ddefnyddio Cerdyn Debyd neu Gredyd.

I gael gwybod y swm eich arian prydau ysgol sy'n weddill, cysylltwch ag ysgol eich plentyn.

Gwnewch daliad ar-lein ar gyfer eich Arian Cinio Ysgol

Nodwch: 

Mae Taliadau Arian Prydau Ysgol Ar-lein ar gael i'r ysgolion canlynol yn unig, ar hyn o bryd:

Ysgolion sy'n cymryd rhan Ysgolion sy'n cymryd rhan

Canolfan Addysg Tai

Ysgol Gynradd Gymuned Ynys-boeth

Y Pant

Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant
Ysgol Arbennig Maesgwyn Ysgol Gynradd Hafod
Ysgol Babanod Cwmaman Ysgol Gynradd Llanhari
Ysgol Cymuned Cwm-bach Ysgol Gynradd Llanharan
Ysgol Fabanod Pen-y-graig Ysgol Gynradd Llanilltud Faerdref
Ysgol Gyfun Aberpennar Ysgol Gynradd Llantrisant
Ysgol Gyfun Rhydywaun Ysgol Gynradd Llwydcoed
Ysgol Gyfun Cwm Rhondda Ysgol Gynradd Maes-y-bryn

Ysgol Gyfun y Cardinal Newman EGRh

Ysgol Gynradd Maes-y-coed
Ysgol Gynradd Brynnau Ysgol Gynradd Mihangel Sant
Ysgol Gynradd Caegarw Ysgol Gynradd Oaklands
Ysgol Gynradd Caradog Ysgol Gynradd Parc Aberdâr
Ysgol Gynradd Cefn Ysgol Gynradd Parc y Darren
Ysgol Gynradd Coed-y-lan Ysgol Gynradd Pen-pych
Ysgol Gynradd Cwmclydach Ysgol Gynradd Penderyn
Ysgol Gynradd Cwmdâr Ysgol Gynradd Pengeulan
Ysgol Gynradd Cwmlai Ysgol Gynradd Penygawsi
Ysgol Gynradd Dolau Ysgol Gynradd Pont-y-clun

Ysgol Gynradd Ffynnon Taf

Ysgol Gynradd Pontrhondda

Ysgol Gynradd Gwauncelyn

Ysgol Gynradd Sirol Coedpenmaen

Ysgol Gynradd Gwaunmeisgyn

Ysgol Gynradd Tonyrefail

Ysgol Gynradd Gymraeg Abercynon

Ysgol Gynradd Tonysguboriau
Ysgol Gynradd Gymraeg Aberdâr Ysgol Gynradd Treorci

Ysgol Gynradd Gymraeg Bronllwyn

Ysgol Gynradd Trerobart
Ysgol Gynradd Gymraeg Castellau Ysgol Gynradd Trewiliam
Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James Ysgol Gynradd y Parc
Ysgol Gynradd Gymraeg Garth Olwg Ysgol Gynradd y Seintiau Gabriel a Raphael
Ysgol Gynradd Gymraeg Llwyncelyn Ysgol Gynradd Ynys-hir
Ysgol Gynradd Gymraeg Llyn y Forwyn Ysgol Iau Glynhafod
Ysgol Gynradd Gymraeg Tonyrefail Ysgol Iau Pen-y-graig
Ysgol Gynradd Gymraeg Ynys-wen Ysgol Iau Ton Pentre
Ysgol Gynradd Gymuned Abercynon Ysgol Llanhari
Ysgol Gynradd Gymuned Penyrenglyn  Ysgol y Santes Farged

Os bydd unrhyw broblemau wrth wneud taliad cysylltwch â swyddfa'r ysgol

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.