Mae'r tablau isod yn dangos tymhorau a gwyliau ysgolion ar gyfer y blynyddoedd academaidd 2017/18 a 2018/19.

Tymhorau Ysgol 2017 i 2018

TymorO:Tan:
Tymor yr Hydref 2017  Dydd Llun 4 Medi 2017  Dydd Gwener 27 Hydref 2017
Hanner Tymor  Dydd Mawrth 30 Hydref 2017  Dydd Gwener 3 Tachwedd 2017
Tymor yr Hydref 2017  Dydd Llun 6 Tachwedd 2017  Dydd Gwener 22 Rhagfyr 2017
Gwyliau'r Nadolig  Dydd Llun 25 Rhagfyr 2017  Dydd Gwener 5 Ionawr 2018
Tymor y Gwanwyn 2018  Dydd Llun 8 Ionawr 2018  Dydd Gwener 16 Chwefror 2018
Hanner Tymor  Dydd Llun 19 Chwefror 2018  Dydd Gwener 23 Chwefror 2018
Tymor y Gwanwyn 2018  Dydd Llun 26 Chwefror 2018  Dydd Iau 29 Mawrth 2018
Gwyliau'r Pasg  Nos Wener 30 Mawrth 2018  Dydd Gwener 13 Ebrill 2018
Tymor yr Haf 2018  Dydd Llun 16 Ebrill 2018  Dydd Gwener 25 Mai 2018
Hanner Tymor  Dydd Llun 28 Mai 2018  Dydd Gwener 1 Mehefin 2018
Tymor yr Haf 2018  Dydd Llun 4 Mehefin 2018  Dydd Mawrth, 24 Gorffennaf 2018

* Bydd pob ysgol ar gau dydd Llun 7 Mai 2018 a dydd Llun 28 Mai 2018 oherwydd Gŵyl Banc Calan Mai.

Dyddiadau Tymhorau a Gwyliau'r Ysgol 2018/2019

TymorO:Tan:

Yr Hydref 2018

Dydd Llun 3 Medi 2018 Dydd Gwener 26 Hydref 2018
Hanner Tymor

Dydd Llun 29 Hydref 2018

Dydd Gwener 2 Tachwedd 2018
Yr Hydref 2018 Dydd Llun 5 Tachwedd 2018 Dydd Gwener 21 Rhagfyr 2018
Gwyliau'r Nadolig Dydd Llun 24 Rhagfyr 2018 Dydd Gwener 4 lonawr 2019
Y Gwanwyn 2019 Dydd Llun 7 Ionawr 2019 Dydd Gwener 22 Chwefror 2019
Hanner Tymor Dydd Llun 25 Chwefror 2019 Dydd Gwener 1 Mawrth 2019
Y Gwanwyn 2019 Dydd Llun 4 Mawrth 2019 Dydd Gwener 12 Ebrill 2019
Gwyliau'r Pasg Dydd Llun Ebrill 15 2019 Dydd Gwener 26 Ebrill 2019
Yr Haf 2019 Dydd Llun 29 Ebrill 2019 Dydd Gwener 24 Mai 2019
Hanner Tymor Dydd Llun 27 Mai 2019 Dydd Gwener 31 Mai 2019
Yr Haf 2019 Dydd Llun 3 Mehefin 2019 Dydd Llun 22 Gorffennaf 2019

Bydd pob ysgol ar gau ddydd Llun 6 Mai 2019 oherwydd Gŵyl Banc Calan Mai.

Dyddiadau pwysig:    

  • Dydd Nadolig- Dydd Mawrth 25 Rhagfyr 2018
  • Dydd Gwener y Groglith - 19 Ebrill 2019
  • Dydd Llun y Pasg -  22 Ebrill 2019
  • Gwyliau Banc Mai  - Dydd Llun 6 Mai 2019 & Dydd Llun 27 Mai 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.