Skip to main content

Gwaith y ffordd – diweddariadau wythnosol / Roadworks weekly updates

Rydym yn darparu'r wybodaeth ddiweddaraf bob wythnos am y gwaith sy'n mynd rhagddo yn Rhondda, Cynon a Taf. Wythnos yn dechrau – dydd Sadwrn 21-05-2022.

Am ymholiadau yn ymwneud â gwaith ffordd anfonwch e-bost GwasanaethauiGwsmeriaid@rctcbc.gov.uk

We provide weekly updates on the roads works going on in Rhondda, Cynon and Taff. Week Commencing - Saturday 21-05-2022.

For further information relating to roadworks please email CustomerServices@rctcbc.gov.uk

Roadworks weekly updates
Lleoliad / LocationSefydliad / OrganisationDyddiau’n bresennol yr wythnos hon / Days present this weekManylion y rheolaeth traffig / Details of traffic control

RHONDDA

GRAIGWEN ROAD, CYMMER - CARRIAGEWAY

RCT 3 SYSTEM BOB YN AIL- GIVE & TAKE

PONTYPRIDD ROAD, PORTH - IMPERIAL BRIDGE REPAIRS

RCT 7 CAU FFORDD/ROAD CLOSURE

A4061, STATION ROAD, TREORCHY - BRIDGE WORKS

RCT 7

GOLEUADAU TRAFFIG PEDWAR FFORDD -

FOUR-WAY LIGHTS

YSTRAD TERRACE, PENTRE - CARRIAGEWAY

RCT 2

SYSTEM BOB YN AIL- GIVE & TAKE

YNYSWEN PRIMARY SCHOOL - CARRIAGEWAY

RCT 3

SYSTEM BOB YN AIL- GIVE & TAKE

LESLIE TERRACE, LLWYNCELYN - RESURFACING

RCT 1

SYSTEM BOB YN AIL- GIVE & TAKE

CYNON

GLYNCOCH TERRACE, YNYSYBWL - LANE CLOSURE

RCT 7

GOLEUADAU TRAFFIG DRE FFORDD -

THREE-WAY LIGHTS

A4061 RHIGOS ROAD- CONSTRUCTION

RCT 3

GOLEUADAU TRAFFIG DWY FFORDD -

TWO-WAY LIGHTS

RHIGOS MOUNTAIN ROAD - VERGE

RCT 5

GOLEUADAU TRAFFIG DWY FFORDD -

TWO-WAY LIGHTS

BRYNSIRIOL, HIRWAUN - FOOTWAY

RCT 3

SYSTEM BOB YN AIL- GIVE & TAKE

16, OXFORD STREET, MOUNTAIN ASH - UTILITY SUPPLY

WPD 1

GOLEUADAU TRAFFIG DWY FFORDD -

TWO-WAY LIGHTS

ELIZABETH STREET, ABERCYNON - FOOTWAY

RCT 3

SYSTEM BOB YN AIL- GIVE & TAKE

O/S WASHERY, RHIGOS ROAD, RHIGOS - DRAINAGE

RCT 3

GOLEUADAU TRAFFIG DRE FFORDD -

THREE-WAY LIGHTS

BELLE VIEW, TRECYNON - FOOTWAY

RCT 3 SYSTEM BOB YN AIL- GIVE & TAKE

TAF

HIGH STREET, LLANTRISANT - RETAINING WALL REPAIRS

RCT 7

GOLEUADAU TRAFFIG DWY FFORDD -

TWO-WAY LIGHTS

A4054, CARDIFF ROAD, GLYNTAF - UTILITY DIVERSIONS

RCT 7 CAU FFORDD / ROAD CLOSURE

CHURCH VILLAGE ROUNDABOUTS - DRAIN CLEANING

RCT 3 SINGLE LANE 

BERW ROAD (WHITE BRIDGE), PONTYPRIDD - REPAIRS

RCT 7 CAU FFORDD / ROAD CLOSURE