Skip to main content

Gwaith y ffordd – diweddariadau wythnosol / Roadworks weekly updates

Rydym yn darparu'r wybodaeth ddiweddaraf bob wythnos am y gwaith sy'n mynd rhagddo yn Rhondda, Cynon a Taf. Wythnos yn dechrau – dydd Sadwrn 09-10-2021.

Am ymholiadau yn ymwneud â gwaith ffordd anfonwch e-bost GwasanaethauiGwsmeriaid@rctcbc.gov.uk

We provide weekly updates on the roads works going on in Rhondda, Cynon and Taff. Week Commencing - Saturday 09-10-2021.

For further information relating to roadworks please email CustomerServices@rctcbc.gov.uk

CLYDACH ROAD, YNYSYBWL

(STONEWORK)

 RCT 5

GOLEUADAU TRAFFIG DWY FFORDD -

TWO-WAY LIGHTS

Roadworks weekly updates
Lleoliad / LocationSefydliad / OrganisationDyddiau’n bresennol yr wythnos hon / Days present this weekManylion y rheolaeth traffig / Details of traffic control

RHONDDA

ANONDALE COURT, CYMMER  (RESURFACING)

RCT 

3

SYSTEM BOB YN AIL- GIVE & TAKE

LLANTRISANT ROAD, BEDDAU / LLANTWIT FARDRE

(DRAINAGE)

 

RCT 5

GOLEUADAU TRAFFIG DWY FFORDD -

TWO-WAY LIGHTS

GILFACH ROAD, TONYREFAIL - B4278

(TRIAL HOLES)

RCT 4

GOLEUADAU TRAFFIG DWY FFORDD -

TWO-WAY LIGHTS

BROOK STREET, YSTRAD

(DRAINAGE)

RCT 3 SYSTEM BOB YN AIL- GIVE & TAKE

HEOL HENSOL, BEDDAU

(FOOTWAY)

RCT 5 SYSTEM BOB YN AIL- GIVE & TAKE

BEDDAU/TYNANT ACCESS

NB CIVILS 5 SYSTEM BOB YN AIL- GIVE & TAKE

EGYPT STREET, TONYPANDY (RESURFACING)

RCT  2  SYSTEM BOB YN AIL-   GIVE & TAKE

PENYGRAIG ROAD, PENYGRAIG

DCWW 1

GOLEUADAU TRAFFIG DWY FFORDD -

TWO-WAY LIGHTS

CYNON

KINGCRAFT STREET, MOUNTAIN ASH

HANSON 2

SYSTEM BOB YN AIL- GIVE & TAKE

CARDIFF ROAD, HAWTHORN (FOOTWAY) RCT 5

SYSTEM BOB YN AIL- GIVE & TAKE

BRYNMAIR ROAD, CWMAMAN

(GAS MAINS)

RCT 5

GOLEUADAU TRAFFIG DWY FFORDD -

TWO-WAY LIGHTS

HEOL-Y-MYNACH, YNYSYBWL

(CARRIAGEWAY)

HANSON 4  CAU FFORDD - ROAD CLOSURE

BRO-DEG, CWMBACH

(FOOTWAY)

RCT 5  SYSTEM BOB YN AIL-   GIVE & TAKE

GREENFIELD AVENUE, GLYNCOCH (RESURFACING)

HANSON 2  SYSTEM BOB YN AIL-   GIVE & TAKE

 A4059 ABERAMAN TO ABERDARE

(INSTALLATION OF ROAD SIGNS)

 RCT  3

GOLEUADAU TRAFFIG DWY FFORDD -

TWO-WAY LIGHTS


 

CLYDACH ROAD, YNYSYBWL

(STONEWORK)

 RCT 5

GOLEUADAU TRAFFIG DWY FFORDD -

TWO-WAY LIGHTS

TAF

 

 

 

FAIRMOUND PLACE, TONTEG (CARRIAGEWAY)

HANSON                     2                                      

GOLEUADAU TRAFFIG DWY FFORDD -

TWO-WAY LIGHTS