Skip to main content

Gwaith y ffordd – diweddariadau wythnosol / Roadworks weekly updates

Rydym yn darparu'r wybodaeth ddiweddaraf bob wythnos am y gwaith sy'n mynd rhagddo yn Rhondda, Cynon a Taf. Wythnos yn dechrau – dydd Sadwrn 22-01-2022.

Am ymholiadau yn ymwneud â gwaith ffordd anfonwch e-bost GwasanaethauiGwsmeriaid@rctcbc.gov.uk

We provide weekly updates on the roads works going on in Rhondda, Cynon and Taff. Week Commencing - Saturday 22-01-2022.

For further information relating to roadworks please email CustomerServices@rctcbc.gov.uk

Roadworks weekly updates
Lleoliad / LocationSefydliad / OrganisationDyddiau’n bresennol yr wythnos hon / Days present this weekManylion y rheolaeth traffig / Details of traffic control

RHONDDA

PONTYPRIDD ROAD, PORTH - DRAINAGE

 RCT 5

SYSTEM BOB YN AIL- GIVE & TAKE

TRAFALGAR TERRACE, YSTRAD - CARRIAGEWAY

HANSON 3

BYRDDAU STOP/GO - STOP/GO BOARDS

CYNON

TRE-GWILYM, CWMBACH

- FOOTWAY

 

 RCT 5

SYSTEM BOB YN AIL-   GIVE & TAKE


 

GLYNCOCH TERRACE, YNYSYBWL - LANE CLOSURE

RCT 7

GOLEUADAU TRAFFIG DWY FFORDD -

TWO-WAY LIGHTS

BELLE VUE, TRECYNON - DRAINAGE

CALIBRE 5

SYSTEM BOB YN AIL-   GIVE & TAKE

CLARENCE TERRACE, ABERAMAN - FOOTWAY

RCT 5 SYSTEM BOB YN AIL-   GIVE & TAKE

CROESBYCHAN ROAD - ABERDARE

RCT 2 BYRDDAU STOP/GO - STOP/GO BOARDS

PARK VIEW TERRACE

 BT  3  

GOLEUADAU TRAFFIG DWY FFORDD -

TWO-WAY LIGHTS

SWANSEA ROAD, MAESCYNON

RCT 5

GOLEUADAU TRAFFIG DWY FFORDD -

TWO-WAY LIGHTS

GORSEDD STREET, MOUN

     

TAF

OLD PARK TERRACE, TREFOREST - C/W AND F/W

CALIBRE 5                

CAU FFORDD- ROAD CLOSURE

CROSS STREET, CILFYNYDD - CARRIAGEWAY

HANSON 1

BYRDDAU STOP/GO - STOP/GO BOARDS

HURFORD CRESCENT, PONTYPRIDD - FOOTWAY

CALIBRE 5

SYSTEM BOB YN AIL-   GIVE & TAKE

CARGILL CLOSE, BEDDAU

SLAB/TARMAC REINSTATEMENT WORKS

 NB CIVILS 5  SYSTEM BOB YN AIL-   GIVE & TAKE

BUS STOPS, LLANHARRY - VARIOUS LOCATIONS

RCT 5 SYSTEM BOB YN AIL-   GIVE & TAKE

BUS STOPS, LLANTWIT FARDRE - VARIOUS LOCATIONS

RCT 5 BUS STOPS, LLANHARRY - VARIOUS LOCATIONS

CYNAN CLOSE, BEDDAU - FOOTWAY

RCT 5  SYSTEM BOB YN AIL-   GIVE & TAKE

ROCKINGSTONE TERRACE

RCT 5

GOLEUADAU TRAFFIG DWY FFORDD -

TWO-WAY LIGHTS

A4054 CARDIFF ROAD, TAFF'S WELL - WALL REPAIRS

CENTREGREAT 5

GOLEUADAU TRAFFIG DWY FFORDD -

TWO-WAY LIGHTS

A473 BRIDGEND ROAD 

RCT 1

CAU FFORDD- ROAD CLOSURE