Cyrsiau Addysg i Oedolion

Adult-Ed-banner-welsh 

Mae Gwasanaeth Addysg i Oedolion Rhondda Cynon Taf yn darparu cyfleoedd addysg/dysgu o safon yn eich cymuned leol.

Mae ein carfan sydd â chryn brofiad yn cynnig gwerth am arian i unigolion, sefydliadau a chylchoedd proffesiynol ac yn cynnwys ystod eang o bynciau.

Mae ein cyrsiau yn amrywio o’r rheiny sydd o gymorth i chi feithrin medrau newydd gan gynnwys Cyfrifiaduron ac Ieithoedd i feithrin diddordeb newydd, er enghraifft Peintio â Dyfrlliwiau, Ysgrifennu Creadigol neu Fywlunio.

Yn ogystal â hynny, rydyn ni’n cynnig ystod o gyrsiau mwy anghyffredin ac sy’n ddelfrydol ar gyfer y sawl sy’n edrych am rywbeth gwahanol, er enghraifft Coginio Bwydydd o’r India, Gwydr Lliw a Thriniaethau Harddwch.  

Cyrsiau newydd yn dechrau 8 Ebrill 2013 – Gweler y ddogfen sydd wedi’i hatodi am restr gyflawn o gyrsiau

Am ragor o wybodaeth, ffoniwch y Ganolfan Aman ar 01685 870399. Neu anfonwch e-bost at AddysgOedolion@rctcbc.gov.uk

 

Dogfennau perthnasol