Ysgolion - Cynlluniau adeg y gwyliau

high 5 Campus

Mae modd i blant a'u rhieni neu’u cynhalwyr (gofalwyr) gadw’n heini trwy gymryd rhan mewn ystod eang o weithgareddau hamdden am ddim yn ystod y gwyliau ysgol, diolch i raglen hamdden Rhondda Cynon Taf o’r enw ‘High 5 Campus'.

Find My Nearest Leisure Centre Online. Enter your postcode below:
Cafodd rhaglen High 5 Campus ei sefydlu yn 2006 i gynnal gweithgareddau diogel ac iach ar gyfer plant a phobl ifainc yn ystod y gwyliau ysgol.

Mae modd i bobl ifainc dan 17 oed a’u teuluoedd gymryd rhan mewn gweithgareddau am ddim ym mhob un o ganolfannau hamdden a phyllau nofio Rhondda Cynon Taf yn ystod y gwyliau ysgol, gan gynnwys y Nadolig a'r Pasg.  Dyw’r Sadwrn na dydd Sul ddim yn cael eu cynnwys yn y rhaglen rad ac am ddim yma.

Mae gweithgareddau High 5 Campus, gan gynnwys Pêl-droed, pêl-fasged, tennis bwrdd, sboncen, badminton a gweithgareddau eraill ar gael, yn rhad ac am ddim. Bydd y gweithgareddau sydd ar gael yn amrywio ym mhob canolfan, felly gofynnwch am yr hyn sydd ar gael a phryd neu fynnu cael gweld amserlen y gweithgareddau yn eich canolfan hamdden leol.

Mae gweithgareddau ‘sych' rhaglen High 5 Campus - megis pêl-droed, chwaraeon â raced a defnyddio campfa - ar gael rhwng 9am-5pm yn ystod gwyliau’r ysgol, ac mae croeso i rieni ymuno yn yr hwyl hefyd. Bydd Staff y canolfannau hamdden yn goruchwylio rhai gweithgareddau ‘sych’.

Mae nofio a gwersi nofio am ddim hefyd ar gael ym mhob un o byllau Rhondda Cynon Taf, yn rhan o'r cynllun. Caiff pobl ifainc a'u teuluoedd nofio am ddim rhwng 11.00am a 4.30pm yn ystod y gwyliau ym mhob pwll nofio Rhondda Cynon Taf, a bydd sesiynau i deuluoedd yn unig rhwng 4.30pm a 5.30pm.

Mae'r rhan fwyaf o byllau hefyd yn cynnig ystod o weithgareddau dŵr eraill rhad ac am ddim yn ystod y gwyliau, gan gynnwys sgiliau achub bywyd, hwyl yn y dŵr, snorcelu a deifio.

Drwy fynychu eu pwll nofio lleol 20 gwaith a chymryd rhan mewn 10 o wahanol weithgareddau yn ystod y cyfnod gwyliau, bydd nofwyr ifainc yn gymwys i gael ‘cerdyn a mwy’ rhad ac am ddim am dri mis yn rhan o Her 2010.

Mae modd ichi ddod o hyd i’ch canolfan hamdden neu bwll nofio agosaf trwy alw heibio i www.rctcbc.gov.uk/hamdden neu ffonio 01443 400563