Llyfrgelloedd - canghennau, oriau agor

 
Pori drwy'r llyfrau yn Llyfrgell Pontypridd

Bydd y llyfrgelloedd ar gau ddydd Llun 5 Mai 2014 a dydd Llun, 26 Mai 2014. Bydd y llyfrgelloedd ar agor fel arfer ddydd Mawrth 6 Mai a dydd Mawrth 27 Mai 2014.

Mae gan Wasanaeth y Llyfrgelloedd Rhondda Cynon Taf 26 llyfrgell gan gynnwys tri phrif lyfrgell yn Aberdâr, Pontypridd a Threorci.

Yn ogystal â’r rhain, mae pedwar llyfrgell symudol i wasanaethu'r cymunedau sydd heb lyfrgell.

Dewiswch lyfrgell o'r rhestr ar y chwith i weld gwybodaeth am eich llyfrgell leol gan gynnwys oriau agor, cyfeiriadau, rhifau ffôn ac unrhyw gyfleusterau arbennig sydd ar gael.

Gweld Llyfrgelloedd RhCT ar fap

Oriau agor

Dewiswch lyfrgell o'r rhestr i weld rhagor o wybodaeth, gan gynnwys oriau agor.

Gwasanaethau eraill

Yn ogystal â benthyca, mae Gwasanaeth y Llyfrgelloedd Rhondda Cynon Taf hefyd yn cynnig yr adnoddau canlynol i ddefnyddwyr y llyfrgell:

Negeseuon Ffacs

Gallwch anfon a derbyn negeseuon ffacs o Lyfrgelloedd Aberdâr, Pontypridd a Threorci. Gofynnwch i aelod o’n staff am ragor o fanylion.

Peiriant llungopïo

Mae peiriant llungopïo yn y llyfrgelloedd canlynol:

Peiriant Sganio

Mae gan bob llyfrgell beiriant sganio ar gyfer y cyhoedd

Peiriannau darllen microffilm / microfiche

Ar hyn o bryd, mae peiriannau darllen microffilm / microfiche ar gael i'r cyhoedd yn y llyfrgelloedd canlynol:

Costau

Efallai bydd cost isel am ddefnyddio'r adnoddau, gwelwch ein tudalen Ffioedd a Chostau Llyfrgelloedd am gostau presennol.