Llyfrgelloedd - canghennau, oriau agor

 
Pori drwy'r llyfrau yn Llyfrgell Pontypridd

Llyfrygell Rhydfelen 

Oherwydd problemau gyda’r trydan, mae’r llyfrgell wedi cau heddiw. Rydyn ni’n gobeithio ailagor rywbryd ddydd Mercher, Awst 5ed. Diolch

Bydd y llyfrgelloedd ar gau ddydd Llun 5 Mai 2014 a dydd Llun, 26 Mai 2014. Bydd y llyfrgelloedd ar agor fel arfer ddydd Mawrth 6 Mai a dydd Mawrth 27 Mai 2014.

Mae gan Wasanaeth y Llyfrgelloedd Rhondda Cynon Taf 26 llyfrgell gan gynnwys tri phrif lyfrgell yn Aberdâr, Pontypridd a Threorci.

Yn ogystal â’r rhain, mae pedwar llyfrgell symudol i wasanaethu'r cymunedau sydd heb lyfrgell.

Dewiswch lyfrgell o'r rhestr ar y chwith i weld gwybodaeth am eich llyfrgell leol gan gynnwys oriau agor, cyfeiriadau, rhifau ffôn ac unrhyw gyfleusterau arbennig sydd ar gael.

Gŵyl y Banc mis Mai/ Gwanwyn

Bydd holl lyfrgelloedd RhCT ar gau ar ddydd Llun Mai 4, 2015 a ddydd Llun Mai 25, 2015. Bydd y llyfrgelloedd ar agor fel arfer ddydd Mawrth 5 Mai a ddydd Mawrth 26 Mai 2015. 

Gweld Llyfrgelloedd RhCT ar fap

Oriau agor

Dewiswch lyfrgell o'r rhestr i weld rhagor o wybodaeth, gan gynnwys oriau agor.

Gwasanaethau eraill

Yn ogystal â benthyca, mae Gwasanaeth y Llyfrgelloedd Rhondda Cynon Taf hefyd yn cynnig yr adnoddau canlynol i ddefnyddwyr y llyfrgell:

Negeseuon Ffacs

Gallwch anfon a derbyn negeseuon ffacs o Lyfrgelloedd Aberdâr, Pontypridd a Threorci. Gofynnwch i aelod o’n staff am ragor o fanylion.

Peiriant llungopïo

Mae peiriant llungopïo yn y llyfrgelloedd canlynol:

Peiriant Sganio

Mae gan bob llyfrgell beiriant sganio ar gyfer y cyhoedd

Peiriannau darllen microffilm / microfiche

Ar hyn o bryd, mae peiriannau darllen microffilm / microfiche ar gael i'r cyhoedd yn y llyfrgelloedd canlynol:

Costau

Efallai bydd cost isel am ddefnyddio'r adnoddau, gwelwch ein tudalen Ffioedd a Chostau Llyfrgelloedd am gostau presennol.