Llyfrgelloedd - canghennau, oriau agor

 
Pori drwy'r llyfrau yn Llyfrgell Pontypridd

Gwyliau'r Pasg 2014

Bydd yr holl lyfrgelloedd ar gau:


Dydd Gwener y Groglith, 18 Ebrill


Dydd Sadwrn 19 Ebrill a


Dydd Llun y Pasg, 21 Ebrill

Bydd yr holl lyfrgelloedd ar agor fel arfer Ddydd Mawrth, 22 Ebrill. Pasg hapus!

Mae gan Wasanaeth y Llyfrgelloedd Rhondda Cynon Taf 26 llyfrgell gan gynnwys tri phrif lyfrgell yn Aberdâr, Pontypridd a Threorci.

Hefyd, mae pedwar llyfrgell symudol i wasanaethu'r cymunedau sydd heb adeilad i'r llyfrgell.

Dewiswch lyfrgell o'r rhestr ar y chwith i weld gwybodaeth am eich llyfrgell leol gan gynnwys oriau agor, cyfeiriadau, rhifau ffôn ac unrhyw gyfleusterau arbennig sydd ar gael.

Gweld Llyfrgelloedd RhCT ar fap |

Oriau agor

Dewiswch lyfrgell o'r rhestr i weld rhagor o wybodaeth, gan gynnwys oriau agor.

Gwasanaethau eraill

Yn ogystal â benthyca, mae Gwasanaeth y Llyfrgelloedd Rhondda Cynon Taf hefyd yn cynnig yr adnoddau canlynol i ddefnyddwyr y llyfrgell:

Negeseuon Ffacs

Gallwch anfon a derbyn negeseuon ffacs o Lyfrgelloedd Aberdâr, Pontypridd a Threorci. Gofynnwch i aelod o’n staff am ragor o fanylion.

Peiriant llungopïo

Mae peiriant llungopïo yn y llyfrgelloedd canlynol:

Peiriant Sganio

Mae gan bob llyfrgell beiriant sganio ar gyfer y cyhoedd

Peiriannau darllen microffilm / microfiche

Ar hyn o bryd, mae peiriannau darllen microffilm / microfiche ar gael i'r cyhoedd yn y llyfrgelloedd canlynol:

Costau

Efallai bydd cost isel am ddefnyddio'r adnoddau, gwelwch ein tudalen Ffioedd a Chostau Llyfrgelloedd am gostau presennol.