Llyfrgelloedd - canghennau, oriau agor

 
Pori drwy'r llyfrau yn Llyfrgell Pontypridd

 

Mae gan Wasanaeth y Llyfrgelloedd Rhondda Cynon Taf 26 llyfrgell gan gynnwys tri phrif lyfrgell yn Aberdâr, Pontypridd a Threorci.

Yn ogystal â’r rhain, mae pedwar llyfrgell symudol i wasanaethu'r cymunedau sydd heb lyfrgell.

Dewiswch lyfrgell o'r rhestr ar y chwith i weld gwybodaeth am eich llyfrgell leol gan gynnwys oriau agor, cyfeiriadau, rhifau ffôn ac unrhyw gyfleusterau arbennig sydd ar gael.

 

 

Sylw Cwsmeriaid

Bydd Llyfrgell Pontypridd ar gau o ddydd Llun 5ed Hydref am wythnos er mwyn gwella’r system oleuo.Bydd y Llyfrgell yn ail-agor ddydd Llun 12fed Hydref am 9yb.Gallwch adnewyddu eich llyfrau ar lein, ar y ffôn neu mewn person at ein llyfrgelloedd eraill.Ymddiheurwn bod y rhybudd yn fyr ac am unrhyw anghyfleustra a achoswyd.

Diolch yn fawr.

Oriau agor

Dewiswch lyfrgell o'r rhestr i weld rhagor o wybodaeth, gan gynnwys oriau agor.

Gwasanaethau eraill

Yn ogystal â benthyca, mae Gwasanaeth y Llyfrgelloedd Rhondda Cynon Taf hefyd yn cynnig yr adnoddau canlynol i ddefnyddwyr y llyfrgell:

Negeseuon Ffacs

Gallwch anfon a derbyn negeseuon ffacs o Lyfrgelloedd Aberdâr, Pontypridd a Threorci. Gofynnwch i aelod o’n staff am ragor o fanylion.

Peiriant llungopïo

Mae peiriant llungopïo yn y llyfrgelloedd canlynol:

Peiriant Sganio

Mae gan bob llyfrgell beiriant sganio ar gyfer y cyhoedd

Peiriannau darllen microffilm / microfiche

Ar hyn o bryd, mae peiriannau darllen microffilm / microfiche ar gael i'r cyhoedd yn y llyfrgelloedd canlynol:

Costau

Efallai bydd cost isel am ddefnyddio'r adnoddau, gwelwch ein tudalen Ffioedd a Chostau Llyfrgelloedd am gostau presennol.