Llyfrgelloedd - canghennau, oriau agor

 
Pori drwy'r llyfrau yn Llyfrgell Pontypridd

 

Mae gan Wasanaeth y Llyfrgelloedd Rhondda Cynon Taf 26 llyfrgell gan gynnwys tri phrif lyfrgell yn Aberdâr, Pontypridd a Threorci.

Yn ogystal â’r rhain, mae pedwar llyfrgell symudol i wasanaethu'r cymunedau sydd heb lyfrgell.

Dewiswch lyfrgell o'r rhestr ar y chwith i weld gwybodaeth am eich llyfrgell leol gan gynnwys oriau agor, cyfeiriadau, rhifau ffôn ac unrhyw gyfleusterau arbennig sydd ar gael.

 

 

Sylw Cwsmeriaid

Paid Sefyll o’r Neilltu

Helpwch ni i nodi Diwrnod Cofio'r Holocost 2016

 Bydd Cyngor Rhondda Cynon Taf, ar y cyd â Heddlu De Cymru yn cyflwyno achlysur i goffáu Diwrnod Cofio'r Holocost 2016 yn Theatr y Parc a'r Dâr, Treorci, ddydd Iau 28 Ionawr 2016.

 Mae Gwasanaeth y Llyfrgelloedd yn edrych am awduron lleol i gyflwyno cerddi ar y thema 'Paid sefyll o'r neilltu' er mwyn eu harddangos a'u darllen ar y diwrnod.

 Mae Diwrnod Cofio'r Holocost yn coffáu'r Holocost, yr erlid gan y Natsïaid a hil-laddiadau yn Rwanda, Cambodia, Bosnia a Darfur. I gael rhagor o wybodaeth am yr erchyllterau yma ac am Ymddiriedolaeth Diwrnod Cofio'r Holocost, ewch i'r wefan www.hmd.org.uk

Anfonwch gerddi at sylw Richard Reed, Llyfrgellydd Ardal, Llyfrgell Pontypridd, Library Road, Pontypridd, CF37 2DY neu'u hanfon nhw at: Richard.Reed@rctcbc.gov.uk.

Anfonwch nhw erbyn 14 Rhagfyr, 2015 fan pellaf. (Cofiwch gynnwys manylion cyswllt, gan gynnwys eich cyfeiriad, a nodi a hoffech chi wneud darlleniad yn yr achlysur.)

 

Diolch yn fawr.

 

Oriau agor

Dewiswch lyfrgell o'r rhestr i weld rhagor o wybodaeth, gan gynnwys oriau agor.

Gwasanaethau eraill

Yn ogystal â benthyca, mae Gwasanaeth y Llyfrgelloedd Rhondda Cynon Taf hefyd yn cynnig yr adnoddau canlynol i ddefnyddwyr y llyfrgell:

Negeseuon Ffacs

Gallwch anfon a derbyn negeseuon ffacs o Lyfrgelloedd Aberdâr, Pontypridd a Threorci. Gofynnwch i aelod o’n staff am ragor o fanylion.

Peiriant llungopïo

Mae peiriant llungopïo yn y llyfrgelloedd canlynol:

Peiriant Sganio

Mae gan bob llyfrgell beiriant sganio ar gyfer y cyhoedd

Peiriannau darllen microffilm / microfiche

Ar hyn o bryd, mae peiriannau darllen microffilm / microfiche ar gael i'r cyhoedd yn y llyfrgelloedd canlynol:

Costau

Efallai bydd cost isel am ddefnyddio'r adnoddau, gwelwch ein tudalen Ffioedd a Chostau Llyfrgelloedd am gostau presennol.