Llyfrgell Pontypridd

Pontypridd LibraryLibrary Road
Pontypridd
CF37 2DY

Ffôn: 01443 486850
Ffacs: 01443 493258
Ebost: Llyfrgell.Pontypridd@rhondda-cynon-taf.gov.uk|

Defnyddiwch y dudalen yma i weld yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi am y gwasanaethau sydd ar gael yn Llyfrgell Pontypridd. Fe gewch chi siom ar yr ochr orau pan welwch chi’r holl wasanaethau sydd ar gael. Mae ein staff cyfeillgar yma i’ch helpu chi hefyd, felly beth am ystyried ymuno â’r llyfrgell? Galwch mewn am sgwrs.

Dangos ar y map|

Oriau Agor

Oriau Agor
Diwrnod Amser
Dydd Llun 9:00 am – 6:00 pm
Dydd Mawrth 9:00 am – 7:00 pm
Dydd Mercher 9:00 am – 6:00 pm
Dydd Iau 9:00 am – 5:00 pm
Dydd Gwener 9:00 am – 6:00 pm
Dydd Sadwrn 9:00 am – 5:00 pm

 

Cyfleusterau

 • Mynediad i gadeiriau olwyn
 • Peiriant sganio
 • Peiriant llungopïo
 • Peiriant argraffu du a gwyn / lliw
 • Peiriant ffacs
 • 12o gyfrifiaduron at ddefnydd y cyhoedd
 • 1 cyfrifiadur Express
 • Cyrchu’r rhyngrwyd
 • WiFi
 • Peiriannau darllen Microfiche a microffilm
 • Catalog ar-lein
 • Meddalwedd Microsoft Office (prosesu geiriau, taenlenni ac ati)
 • Lawrlwytho i CD neu gof bach (gallwch chi brynu cof bach neu CD yn y llyfrgell)
 • Mae Llyfrgell Gyfeirio Pontypridd yn llyfrgell gyswllt Llywodraeth y Cynulliad ac yn Ganolfan Gwybodaeth Gyhoeddus Ewrop.
 • Ystafell Gyfarfodydd Gymunedol: At ddefnydd grwpiau cymunedol, Cyngor Rhondda Cynon Taf, a sefydliadau sy ddim yn ceisio gwneud elw/sefydliadau masnachol. Rydyn ni'n annog grwpiau i ddefnyddio'r ystafell gyfarfodydd at bwrpas diwylliannol, addysgol neu hamddenol. Does dim hawl gan unrhyw grŵp i ddefnyddio'r ystafell gyfarfodydd mewn modd sy'n tarfu ar sut caiff y llyfrgell ei rhedeg o ddydd-i-ddydd. Mae Gwasanaeth y Llyfrgelloedd yn cadw'i hawl i wrthod i unrhyw grŵp nad yw'n cyflawni'i Delerau Defnydd i ddefnyddio'r ystafell. Mae'n rhad ac am ddim i grwpiau cymunedol, Cyngor Rhondda Cynon Taf a sefydliadau sy ddim yn ceisio gwneud elw i ddefnyddio'r ystafell. Rhaid i sefydliadau masnachol dalu mymryn i gael defnyddio'r ystafell.

  Am ragor o wybodaeth neu i gadw'r ystafell, ffoniwch neu e-bostio'r llyfrgell neu alw heibio.  

Gwasanaethau eraill

 • Cyfleuster lamineiddio
 • Casgliad o gerddoriaeth
 • Casgliad o DVDs
 • Casgliad o Lyfrau Llafar Digidol
 • Dosbarthiadau TGCh
 • Dosbarthiadau hel achau
 • Dosbarthiadau ieithoedd

Gwasanaeth Arbennig

Mae i Lyfrgell Pontypridd adran llyfrau cyfeirio ar wahân. Mae’r casgliadau’n ymdrin ag ardal Rhondda Cynon Taf ac mae Llyfrgell Pontypridd yn canolbwyntio ar fro Taf. Mae’r casgliad yn cynnwys llyfrau, papurau newydd, cyfnodolion, mapiau, cynlluniau, cyfeirlyfrau, darluniau ac effemera. Mae ffurflenni Cyfrifiad a Chofrestrau Etholwyr ymhlith yr holl gofnodion sydd ar gael i bobl sy’n hel achau.

Mae rhagor o wybodaeth ynglŷn â gwasanaethau hanes lleol a hanes teulu ar gael yma|.

Os oes ymholiad gyda chi, anfonwch neges ebost at: Hywel.W.Matthews@rhondda-cynon-taf.gov.uk|

Mae ffurflen ar-lein ar gyfer cyflwyno ymholiadau i’r 3 prif lyfrgell gyfeirio.  Llenwch y ffurflen yma.

Dyddiad agor y llyfrgell 27 Tachwedd 1890
Cyfanswm arwynebedd y llawr: 632.22 metr sgwâr
Poblogaeth y Ward / Dalgylch: 23,534