Llyfrgell Pontypridd

Pontypridd LibraryLibrary Road
Pontypridd
CF37 2DY

Ffôn: 01443 486850
Ffacs: 01443 493258
Ebost: Llyfrgell.Pontypridd@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Defnyddiwch y dudalen yma i weld yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi am y gwasanaethau sydd ar gael yn Llyfrgell Pontypridd. Fe gewch chi siom ar yr ochr orau pan welwch chi’r holl wasanaethau sydd ar gael. Mae ein staff cyfeillgar yma i’ch helpu chi hefyd, felly beth am ystyried ymuno â’r llyfrgell? Galwch mewn am sgwrs.

Dangos ar y map

Achlysuron Rheolaidd 2014

Dosbarth hanes lleol - Ddydd Llun - 9.30am - canol dydd gyda Lisa Powell - (angen cofrestru gydag Addysg i Oedolion 01685 870399)

Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill (ESOL) - Dydd Mawrth a Dydd Mercher 9am - 5pm

Dosbarthiadau Cymraeg - Dydd Mawrth a Dydd Mercher 7pm - 9pm - Rhif ffôn 01443 483600

Grŵp Darllen 'Lilac Lounge' - Dydd Llun cynta'r mis 11am - 1pm - Dewch!

Help gyda'ch Cyfrifiadur drwy Gartrefi RhCT - Dydd Llun 1pm-3pm gyda Chris ac Andrew - Dewch!

Help sylfaenol gyda'ch Cyfrifiadur drwy'r WEA - Dydd Mercher 2pm - 4pm gyda Simon - Dewch!

Sesiynau galw mewn i gael help gyda'ch cyfrifiadur RhCT - Dydd Gwener 9am - 11am gydag Emma - Dewch!

Dosbarth Crefft gydag Ymwelydd Siaradwr wythnosol - Dydd Mawrth 5pm - 8pm - Dewch!

Grŵp Ysgrifennu Creadigol - Dydd Iau 1.30pm-3.30pm gyda Steve - (angen cofrestru gydag Addysg i Oedolion 01685 870399)

Cylch Gwau 'Knitting Nanna's' - Dydd Iau 10am - 2pm - Dewch!

'Interlink' - Dydd Gwener 9am - 12pm gyda Thomas - (Ffoniwch 01443 486200 am apwyntiad)

Oriau agor newydd, o 2 Mehefin 2014

DyddAmser
Dydd Llun

9:00 am – 6:00 pm

Dydd Mawrth

9:00 am – 7:00 pm

Dydd Mercher

9:00 am – 6:00 pm

Dydd Iau

9:00 am – 6:00 pm

Dydd Gwener

9:00 am – 5:00 pm

Dydd Sadwrn

9:00 am – 1:00 pm

Cyfleusterau arbennig

 • Mynediad i gadeiriau olwyn
 • Peiriant sganio
 • Peiriant llungopïo
 • Peiriant argraffu du a gwyn / lliw
 • Peiriant ffacs
 • 12 o gyfrifiaduron at ddefnydd y cyhoedd
 • 1 Cyfrifiadur cyflym
 • Cyrchu'r rhyngrwyd
 • Cysylltiad di-wifr (Wi-fi)
 • Peiriannau darllen Microfiche a microfilm
 • Catalog ar-lein
 • Meddalwedd Microsoft Office (prosesu geiriau, taenlenni ac ati)
 • Lawrlwytho i gryno ddisg neu gof bach (gallwch brynu'r rhain yn y llyfrgell)
 • Mae Llyfrgell Gyfeirio Pontypridd yn un o lyfrgelloedd cyswllt dynodedig Cynulliad Cenedlaethol Cymru ac yn Ganolfan Wybodaeth Llyfrgell Gyhoeddus Ewropeaidd.
 • Ystafell Gyfarfod Gymunedol: Ar gael i'w defnyddio gan Grwpiau Cymunedol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, sefydliadau heb er elw a sefydliadau masnachol. Rydyn ni'n hybu grwpiau i ddefnyddio'r ystafell gyfarfod at ddibenion diwylliannol, addysgol ac adloniant. Does dim hawl gan unrhyw grŵp ddefnyddio'r ystafell gyfarfod mewn ffordd fydd yn torri ar draws gwaith y llyfrgell o ddydd i ddydd. Mae gan y Gwasanaeth Llyfrgell hawl i wrthod yr ystafell i unrhyw grŵp sydd ddim yn dilyn yr Amodau Defnyddio. Mae Grwpiau Cymunedol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, sefydliadau di-elw yn cael defnyddio'r ystafell am ddim. Mae modd i sefydliadau masnachol logi'r ystafell am gyfradd resymol. Bydd yr un pris i'r rhai sydd eisiau llogi'r ystafell ar gyfer defnydd masnachol o'r cyfleusterau neu adnoddau'r llyfrgell. Er enghraifft, gweithgareddau y mae angen archebu sawl cyfrifiaduron cyhoeddus.Am ragor o wybodaeth neu i gadw'r ystafell, cysylltwch â'r llyfrgell drwy ffonio, anfon e-bost neu alw heibio. Mae prisoedd presennol ar gyfer llogi ystafell ar gael yma: http://www.rctcbc.gov.uk/cy/hamddenadiwylliant/llyfrgelloedd/ff%C3%AFoeddathaliadaugwasanaethyllyfrgelloedd/ffioeddathaliadaugwasanaethyllyfrgelloedd.aspx

Gwasanaethau eraill

 • Cyfleuster laminiadu
 • Casgliad o gerddoriaeth
 • Casgliad o DVDau
 • Casgliad o lyfrau llafar digidol
 • Dosbarthiadau Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu
 • Dosbarthiadau hanes teulu
 • Dosbarthiadau ieithoedd

Gwasanaethau arbennig

Mae llyfrgell cyfeirio ac astudiaethau lleol ar wahân yn Llyfrgell Pontypridd. Mae'r casgliad yn ymdrin ag ardal Rhondda Cynon Taf ac yn canolbwyntio ar ardal Taf-elai. Mae'r casgliad yn cynnwys llyfrau, papurau newydd, cyfnodolion, mapiau, cynlluniau, cyfeirlyfrau, darluniau ac effemera. Mae ffurflenni Cyfrifiad a Chofrestrau Etholwyr ymhlith yr holl gofnodion sydd ar gael i bobl sy'n hel achau.

Mae rhagor o wybodaeth ynglŷn â gwasanaethau hanes lleol a hanes teulu ar gael.

Os oes ymholiad gennych chi, anfonwch neges e-bost at: Hywel.W.Matthews@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Mae ffurflen ar-lein ar gael ar gyfer cyflwyno ymholiadau i'r tair prif lyfrgell gyfeirio.

Dyddiad agor y llyfrgell: 27 Tachwedd 1890
Cyfanswm arwynebedd y llawr: 632.22 medr sgwâr.
Poblogaeth y ward/dalgylch: 23,534