Llyfrgell Treherbert

Llyfrgell Treherbert

Sgwâr Bute
Treherbert
CF42 5NR

Ffôn (01443) 771232
Ebost: Llyfrgell.Treherbert@rhondda-cynon-taf.gov.uk|

Defnyddiwch y dudalen yma i weld yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi am y gwasanaethau sydd ar gael yn Llyfrgell Treherbert. Fe gewch chi siom ar yr ochr orau pan welwch chi’r holl wasanaethau sydd ar gael. Mae ein staff cyfeillgar yma i’ch helpu chi hefyd, felly beth am ystyried ymuno â’r llyfrgell? Galwch mewn am sgwrs.

Dangos ar y map|

Oriau Agor

Oriau Agor
Diwrnod Amser
Dydd Llun 9:00am – 1.00pm a 2.00pm – 6.00pm
Dydd Mawrth 9:00am – 1.00pm a 2.00pm – 6.00pm
Dydd Mercher 9:00am – 1.00pm a 2.00pm – 6.00pm
Dydd Iau 9:00am – 1.00pm
Dydd Gwener 9:00am – 1.00pm a 2.00pm – 5.00pm
Dydd Sadwrn 9:00am – 1:00pm

 

Cyfleusterau

 • Mynediad i gadeiriau olwyn
 • Peiriant sganio
 • Peiriant argraffu du a gwyn / lliw
 • Peiriant llungopïo
 • 8 o gyfrifiaduron at ddefnydd y cyhoedd
 • 1 cyfrifiadur Express
 • Catalog ar-lein
 • Meddalwedd Microsoft Office (prosesu geiriau, taenlenni ac ati)
 • Lawrlwytho i CD neu gof bach (gallwch chi brynu cof bach neu CD yn y llyfrgell)

Gwasanaethau eraill

 • Casgliad o gerddoriaeth
 • Casgliad o DVDs
 • Dosbarthiadau cyfrifiaduron
 • Cyfleuster lamineiddio

Dyddiad agor y llyfrgell: 1958
Cyfanswm arwynebedd y llawr: 141.8 metr sgwâr
Poblogaeth y Ward / Dalgylch: 5,300