Gwaith Ieuenctid ar y strydoedd - cyngor a chymorth

The Detached Youth Work Team are street based youth workers who contact and engage with young people where they socially hang out.

SFYP-blue-arrows Mae hyblygrwydd a symudedd y tîm yn ei gwneud hi’n bosibl i ddatblygu perthynas gadarnhaol gyda’r rhai hynny nad ydynt, am amryw o resymau cymhleth, yn defnyddio darpariaeth sydd wedi ei lleoli yn y ganolfan. Y stryd yw prif ganolbwynt eu gwaith.

 

Does dim disgrifiad swydd benodol i waith stryd. Y rheswm am hyn yw bod llwyddo mewn gwaith stryd yn ddibynnol ar eich gallu i ddatblygu a chynnal perthynas sy’n seiliedig ar ymddiriedaeth y rhai hynny rydych yn gweithio â nhw, y rhai hynny sydd angen eu cefnogaeth.

Fel gweithwyr stryd, ein nod yw eu helpu nhw i weld gwerth ynddynt eu hunain fel unigolion, y pŵer sydd ganddynt i ddylanwadu ar eu sefyllfa a’r dyfodol. 

Rydym hefyd yn helpu eraill i gydnabod a pharchu hawliau sylfaenol y rhai hynny ar y stryd. Gwnawn hyn drwy gynnig dewis arall i’r farn honno mai problem yw pobl y stryd. Pobl ydyn nhw’n bennaf ac yn gyntaf. 

How we do it

Detached (street youth work)

Bydd y Tîm Gweithwyr Ieuenctid Datgysylltiedig yn treulio tua 3-4 noswaith yr wythnos yn meithrin perthynas ac yn cefnogi pobl ifanc allan ar y strydoedd yn eich cymuned. Gall yr amser amrywio i weddu anghenion y bobl ifanc, 6-9pm 5-8pm 4-7pm. Bydd tocyn adnabod i’w weld yn glir gan bob gweithiwr ieuenctid datgysylltiedig.  

School Work

Mae perthynas dda gan weithwyr ieuenctid datgysylltiedig ag amrywiol ysgolion cyfun yn RhCT ac maen nhw’n gweithio mewn partneriaeth i ddarparu prosiectau sy’n seiliedig ar bynciau llosg.

CEOP (child exploitation and online protection)

 • Amrywiol OCNau 
 • Sesiynau Galw heibio (am gymorth a chyngor) 
 • Iechyd Meddwl 
 • Iechyd Rhyw 

Cyfeirio

Mae’r Tîm Gweithwyr Ieuenctid Datgysylltiedig yn derbyn pobl wedi eu cyfeirio i gael eu gweld un i un. Pobl broffesiynol eraill a sefydliadau ieuenctid sy’n eu cyfeirio ond mae’r bobl ifanc yn cyfeirio eu hunain hefyd i gael rhagor o gefnogaeth yn eu bywydau. 

Prosiectau

Mae natur ein gwaith yn rhoi’r sail i ni weithio mewn llawer o feysydd gwahanol, gan roi cwmpas i ni ddelio gyda llawer o ddiddordebau a gweithgareddau yr hoffai pobl ifanc eu profi. Dyma rai enghreifftiau o brosiectau gafodd eu darparu gennym i bobl ifanc yn RhCT: 

 • Rhaglenni qwyliau haf 
 • Rhaglenni chwaraeon
 • Dyddiad Hwyl
 • Prosiectau Cylch Carbon/amgylcheddol
 • Celf + Chrefft
 • Prosiectau graffiti
 • Gwelliant cymunedol
 • Twrnamaint sglefrio/BMX 

SFYP-blue-splatsYmgynghori 

Rydym yn ymgynghori’n llwyr ac yn gofyn yn weithredol am adborth am ein gwasanaeth oddi wrth bobl ifanc. Rydym yn defnyddio holiadur barn RhCT i arwain ein gwaith o’r canfyddiadau mae pobl ifanc wedi eu gwneud am ein tîm. 

Mewn archwiliad diweddar gan Dîm Ymgynghori Ieuenctid RhCT, dyfarnwyd y marc uchaf  ‘Rhagorol’ fel cydnabyddiaeth o sut mae ein tîm yn rhyngweithio, hyrwyddo a gweithio gyda phobl ifanc yn RhCT. Rydym wrth ein boddau â hyn ac yn falch iawn o fod yn cefnogi pobl ifanc yn RhCT.

Gwybodaeth bellach

 • Sut gallwn ni eich helpu chi?
 • Pwy yw'r gweithiwr ieuenctid yn eich ardal?

Cysylltwch â ni, beth bynnag yw’ch cwestiwn ar:

Swyddfa  – 01443 744000
Allyson Davies –  Rheolwr - 07786523706 
Les Davies –  Dirprwy Reolwr - 07799132121