Hyfforddwyr Ieuenctid - gwybodaeth a manylion cyswllt

BTFT-bg-4

Mae’r Hyfforddwr Ieuenctid yn gweithio gyda phobl ifainc mewn ysgolion gan ganolbwyntio ar Lwybrau Dysgu. Mae’r cyfrifoldeb ganddynt o weithio’n agos â staff yr ysgol i ddatblygu Cynlluniau Dysgu Unigol (CDU) effeithiol.

Mae’r cynlluniau hyn yn adlewyrchu anghenion unigol y person ifanc ac yn darparu’r strwythur ar gyfer cefnogaeth, arweiniad, hyfforddi a mentora drwy osod targedau a gweithio tuag atynt. Nod hyn yw ennyn diddordeb a chodi dyheadau’r bobl ifainc maen nhw’n gweithio â nhw wrth eu helpu i gyflawni eu nodau hefyd.

Bydd yr Hyfforddwr Ieuenctid yn gweithio’n agos â’r ysgol i ganfod rhwystrau tuag at ddysgu a gweithio tuag at gael gwared ohonynt a hyrwyddo cyfranogiad gweithredol pobl ifainc mewn gweithgareddau cymdeithasol ac addysgol sy’n gadarnhaol. Wrth eu cefnogi i ddatblygu eu sgiliau dysgu maen nhw’n anelu at wneud y mwyaf o’u datblygiad a chyflawni eu potensial.

Os hoffech chi ragor o wybodaeth am yr hyn mae Hyfforddwyr Ieuenctid yn ei wneud, neu sut gallwch chi neu’ch plentyn elwa o’r cymorth oddi wrth weithiwr ieuenctid, cysylltwch ag ysgol eich plentyn.

Youth-coaches-group

News in this section

There are no results that match your criteria.

 

Dogfennau perthnasol

Cysylltau defnyddiol