Rhaglen Ysgolion Bro - E3

SFYP logo

Mae pobl ifainc Rhondda Cynon Taf yn mwynhau gweithgareddau allgyrsiol hwyl ac am ddim diolch i Gynllun E3+ y Cyngor, sef un o sawl cynllun sy'n cael ei ddarparu gan y Gwasanaethai i Bobl Ifainc.  

Mae E3+ yn seiliedig ar y geiriau ‘Extend, Enrich, Excite’ ac mae’n cynnig cyfle i bobl ifainc a chymunedau dreulio amser y tu allan i’r diwrnod ysgol mewn lleoliadau diogel a saff.

Cynnigir mynediad i amrywiaeth eang o weithgareddau cyffrous, sydd am ddim ac yn rhoi boddhad. Cynnig profiadau, sgiliau a chymwysterau newydd yw’r amcan gyda’r nod o godi uchelgais ac yn ehangu gorwelion.  SFYP-arrows 

Yn dilyn yr ymgynghori hwn, caiff amserlen gyffrous o weithgareddau e3+ eu cynnig bob tymor i bobl ifainc. Mae’n bosib gweld yr amserlenni hyn ar wefan Wicid - www.wicid.tv| o dan ein dogfennau perthnasol neu drwy ddilyn y dolenni isod:  

Os hoffai person ifanc gadw lle ar weithgaredd yna cysylltwch â’r Cydlynydd e3+ sydd wedi eu lleoli yn y 12 clwstwr.

Dyma rai o'r gweithgareddau sydd ar gael:

Cerddoriaeth

 • Gwersi gitâr 
 • Clwb Glee 
 • OCN mewn Ysgol Roc

 Cyfryngau

 • Grŵp Cylchgrawn/Cyfryngau 
 • Animeiddio 
 • OCN mewn Gwneud Ffilm

Celfyddau

 • Breg-ddawnsio 
 • Celfyddyd Graffiti 
 • OCN mewn Ffasiwn

Chwaraeon

 • Rhedeg Rhydd 
 • Pêl-droed Dinas Caerdydd 
 • Gwobr Efydd Achub Bywyd

Gweithgareddau Awyr Agored

 • Beicio Cwad 
 • Marchogaeth 
 • Gwobr Dug Caeredin

SFYP-blue-splats Sgiliau Sylfaenol/Bywyd

 • Ysgrifennu CV 
 • Coginio 
 • OCN mewn Gyrru

Sgiliau Cyflogadwyedd

 • Gwaith Coed
 • Trin Gwallt 
 • Gwaith Plymwr

Cwricwlwm Estynedig

 • Athletau 
 • Clybiau Gwaith Cartref
 • TGAU Seryddiaeth

Cael hwyl yw neges E3+ wrth ddysgu a meddiannu sgiliau newydd ar yr un pryd. Edrychwch ar ein horiel luniau 

Os hoffech ragor o wybodaeth cysylltwch â’r Rheolwr E3+ ar:

Ffôn: 01443 744 046