Dod o hyd i ysgol

Chwilio am ysgol
Chwilio am ysgol yn y cylch? Defnyddiwch ein cyfeirlyfr o ysgolion i chwilio.
Ysgolion paru
Manylion ysgol
Enw'r ysgol:Treorchy Primary School
Cyfeiriad:Glyncoli Road
Treorchy
CF42 6SA
Rhif ffôn:01443 773084
Rhif ffacs:01443 777658
Cyfeiriad ebost:Admin.Treorchypri@rctednet.net
Cyfeiriad gwefan:reorchyprimary.org.uk
Moodle or wiki Address:https://rctmoodle.org/treorchyprimary/
Pennaeth:Mrs L Reynolds
Math o ysgol:Nursery/Primary

View Treorchy Primary School on map