Dod o hyd i ysgol

Chwilio am ysgol
Chwilio am ysgol yn y cylch? Defnyddiwch ein cyfeirlyfr o ysgolion i chwilio.
Ysgolion paru
Manylion ysgol
Enw'r ysgol:Ynysboeth Community Primary School
Cyfeiriad:Main Road
Ynysboeth
Abercynon
CF45 4LJ
Rhif ffôn:01443 749040
Rhif ffacs:01443 749042
Cyfeiriad ebost:Admin.Ynysboethinf@rctednet.net
Cyfeiriad gwefan:
Moodle or wiki Address:
Pennaeth:Mrs D Todd
Math o ysgol:Nursery/Primary

View Ynysboeth Community Primary School on map