Dod o hyd i ysgol

Chwilio am ysgol
Chwilio am ysgol yn y cylch? Defnyddiwch ein cyfeirlyfr o ysgolion i chwilio.
Ysgolion paru
Manylion ysgol
Enw'r ysgol:Ysgol Gynradd Gymraeg Bodringallt
Cyfeiriad:Bryn Terrace
Ystrad
CF41 7RX
Rhif ffôn:01443 434096
Rhif ffacs:01443 434048
Cyfeiriad ebost:Admin.yggbodringallt@rctednet.net
Cyfeiriad gwefan:
Moodle or wiki Address:https://rctmoodle.org/yggbodringallt/
Pennaeth:Dr N Pike (Acting)
Math o ysgol:Nursery/Primary

View Ysgol Gynradd Gymraeg Bodringallt on map