Dod o hyd i ysgol

Chwilio am ysgol
Chwilio am ysgol yn y cylch? Defnyddiwch ein cyfeirlyfr o ysgolion i chwilio.
Ysgolion paru
Manylion ysgol
Enw'r ysgol:Aberdare Community School
Cyfeiriad:Cwmdare Road
Cwmdare
Aberdare
CF44 8SS
Rhif ffôn:01685 872642
Rhif ffacs:01685 873689
Cyfeiriad ebost:Admin.aberdarecommunity@rctednet.net
Cyfeiriad gwefan:aberdarecommunityschool.org.uk
Moodle or wiki Address:
Pennaeth:Mrs S Davies
Math o ysgol:Secondary

View Aberdare Community School on map