Dod o hyd i ysgol

Chwilio am ysgol
Chwilio am ysgol yn y cylch? Defnyddiwch ein cyfeirlyfr o ysgolion i chwilio.
Ysgolion paru
Manylion ysgol
Enw'r ysgol:Bryn Celynnog Comprehensive School
Cyfeiriad:Penycoedcae Road
Beddau
Pontypridd
CF38 2AE
Rhif ffôn:01443 203411
Rhif ffacs:01443 219619
Cyfeiriad ebost:Admin.Bryncelynnogcomp@rctednet.net
Cyfeiriad gwefan:
Moodle or wiki Address:https://rctmoodle.org/bryncelynnog/
Pennaeth:Mrs D Baldock
Math o ysgol:Secondary

View Bryn Celynnog Comprehensive School on map