Dod o hyd i ysgol

Chwilio am ysgol
Chwilio am ysgol yn y cylch? Defnyddiwch ein cyfeirlyfr o ysgolion i chwilio.
Ysgolion paru
Manylion ysgol
Enw'r ysgol:Y Pant Comprehensive School
Cyfeiriad:Cowbridge Road
Pontyclun
CF72 8YQ
Rhif ffôn:01443 237701
Rhif ffacs:01443 229248
Cyfeiriad ebost:Admin.Ypantcomp@rctednet.net
Cyfeiriad gwefan:
Moodle or wiki Address:https://rctmoodle.org/ypant/
Pennaeth:Mr M Powell
Math o ysgol:Secondary

View Y Pant Comprehensive School on map