Ysgolion - gwybodaeth gyffredinol

GartholwgMae gyda Rhondda Cynon Taf 4 Ysgol Feithrin/Cyfleuster Blynyddoedd Cynnar, 117 o ysgolion cynradd, 19 o ysgolion uwchradd a 4 Ysgol Arbennig.

Does dim Ysgolion Breifat yn Rhondda Cynon Taf, ond mae nifer o ysgolion breifat yn ardal de Cymru.

Am ragor o wybodaeth ynglŷn âg Ysgolion Preifat ewch i dudalennau gwefan yr Independent Schools Council

I weld gwybodaeth am ysgol yn eich ardal leol chi gan gynnwys cyfeiriadau, rhifau ffôn a manylion y Pennaeth, defnyddiwch ein gwasanaeth Dod o Hyd i Ysgol.

Gweld  Ysgolion Cynradd Cymraeg RhCT ar fap

Gweld Ysgolion Uwchradd Cymraeg RhCT ar fap

Gweld Ysgolion Cynradd Saesneg RhCT ar fap

Gweld Ysgolion Uwchradd Saesneg RhCT ar fap

Chwilio am ysgol
Chwilio am ysgol yn y cylch? Defnyddiwch ein cyfeirlyfr o ysgolion i chwilio.

Manylion Cyswllt

Mae manylion cyswllt yr awdurdod addysg lleol i’w cael isod:

Gwasanaeth Addysg a Dysgu Gydol Oes
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
Tŷ Trevithick
Abercynon
Aberpennar
CF45 4UQ

Ffôn: (01443) 744000
Ffacs: (01443) 744023

 

Dogfennau perthnasol