Ysgolion - gwybodaeth gyffredinol

GartholwgMae gyda Rhondda Cynon Taf 4 Ysgol Feithrin/Cyfleuster Blynyddoedd Cynnar, 117 o ysgolion cynradd, 19 o ysgolion uwchradd a 4 Ysgol Arbennig.

Does dim Ysgolion Breifat yn Rhondda Cynon Taf, ond mae nifer o ysgolion breifat yn ardal de Cymru.

Am ragor o wybodaeth ynglŷn âg Ysgolion Preifat ewch i dudalennau gwefan yr Independent Schools Council|

I weld gwybodaeth am ysgol yn eich ardal leol chi gan gynnwys cyfeiriadau, rhifau ffôn a manylion y Pennaeth, defnyddiwch ein gwasanaeth Dod o Hyd i Ysgol.

Gweld  Ysgolion Cynradd Cymraeg RhCT ar fap|

Gweld Ysgolion Uwchradd Cymraeg RhCT ar fap|

Chwilio am ysgol
Chwilio am ysgol yn y cylch? Defnyddiwch ein cyfeirlyfr o ysgolion i chwilio.

Manylion Cyswllt

Mae manylion cyswllt yr awdurdod addysg lleol i’w cael isod:

Gwasanaeth Addysg a Dysgu Gydol Oes
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
Tŷ Trevithick
Abercynon
Aberpennar
CF45 4UQ

Ffôn: (01443) 744000
Ffacs: (01443) 744023

 

Dogfennau perthnasol