Cyfeirlyfr Busnesau

Mae’r Cyngor wedi paratoi Cyfeirlyfr Busnesau lleol. Dyma le cewch chi chwilio am fanylion cyswllt nifer o fusnesau, mudiadau, sefydliadau a chyfleusterau yn Rhondda Cynon Taf.

Rydyn ni wedi ceisio cynnwys cymaint o fusnesau a sefydliadau ag sy’n bosibl, ond, rydyn ni’n anelu at ddiweddaru’r wybodaeth yma’n rheolaidd.

 

Sut all fy musnes i gael ei gynnwys yn y cyfeirlyfr?

Ydych chi’n cynrychioli busnes neu sefydliad? Ydych chi eisiau ychwanegu eich manylion cyswllt chi at Gyfeirlyfr Busnesau sy’n benodol ar gyfer busnesau yn Rhondda Cynon Taf?

Manylion Cyswllt

Ydych chi eisiau newid manylion eich busnes neu’ch sefydliad sydd i’w gweld yn y cyfeirlyfr ar hyn o bryd?

Ffôn: 01443 495169
Ffacs: 01443 407725
E-bost: invest@rhondda-cynon-taf.gov.uk