Gwasanaethau Amgylchedd - argyfwng y tu allan i oriau swyddfa

Mae Swyddog Iechyd yr Amgylchedd ar gael 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn i ymdrin â phroblemau iechyd yr amgylchedd sy’n ymwneud â digwyddiadau difrifol, risgiau i iechyd sydd ar fin digwydd, neu lygredd difrifol i’r Amgylchedd.

Mae’r gwasanaeth ar gael y tu allan i oriau gwaith arferol i ymdrin ag achosion brys mewn perthynas ag achosion sy’n peri risg sydd ar fin digwydd i iechyd y cyhoedd. Mae gwasanaeth Difa Pla ar gael hefyd i ymdrin â phlâu iechyd y cyhoedd sy’n cael eu canfod mewn tai a chartrefi. Dylech chi gyfeirio unrhyw faterion eraill at yr adran berthnasol ar y diwrnod gwaith nesaf. Rhif ffôn Argyfwng ac Ôl-oriau y Cyngor yw 01443 425001.

Dyma enghreifftiau o achosion brys y gallen ni fynd i’r afael â nhw: achosion o wenwyn bwyd, problemau draenio, larymau diogelwch yn canu, materion cynllunio brys. Sylwer: fydd y swyddog y tu allan i oriau swyddfa ddim yn ymdrin â chwynion newydd sydd ddim yn achosion brys neu’n risg sydd ar fin digwydd i iechyd y cyhoedd. Dylech chi gyfeirio’r materion yma at y swyddfa ar y diwrnod gwaith nesaf.

Y mathau o blâu fyddai’n cael eu trin yn ystod oriau swyddfa fyddai: llygod mawr yn yr eiddo, llygod yn yr eiddo, cacwn yn yr eiddo, heidiau o wenyn yn yr eiddo – mae rhaid bod 100 neu fwy o wenyn er mwyn bod ‘haid’ yn bresennol. Dylech chi gysylltu â’r swyddfa ar y diwrnod gwaith nesaf gydag unrhyw alwadau eraill am wasanaeth.

Cysylltwch â ni

Ffôn: 01443 425777
Ffacs: 01443 425301
Minicom: 01443 425535
E-bost: publichealthprojectsupport@rhondda-cynon-taff.gov.uk

Rhif ffôn Argyfwng ac Ôl-oriau y Cyngor yw 01443 425001.