Eiddo agored ac adfeiliedig

Mae'r Cyngor yn sicrhau bod eiddo gwag yn ddiogel ac nad ydyn nhw'n niwsans i iechyd y cyhoedd.

Bydd y Cyngor yn ystyried cymryd camau yn erbyn eiddo adfeiliedig sydd wedi bod yn wag am gyfnod hir o amser, o dan y strategaeth eiddo gwag.

Os ydych chi'n ymwybodol o unrhyw dai gwag neu anniogel, lle bo'r perchenogion yn methu â sicrhau y gellir byw ynddyn nhw eto, cysylltwch â ni.

Manylion cyswllt

Ffôn: 01443 442100
Ffacs: 01443 425301
E-bost: iechydycyhoeddathai@rhondda-cynon-taf.gov.uk