Datganiad preifatrwydd

Mae’ch hawl chi i breifatrwydd yn bwysig iawn inni. Pan fyddwch chi’n dewis rhoi gwybodaeth amdanoch chi’ch hun inni, rydych chi’n ymddiried y byddwn ni’n gweithredu mewn ffordd gyfrifol, ac rydyn ni’n cydnabod hynny.

Sut byddwn ni’n diogelu ac yn parchu data 

Dim ond gwefan www.rhondda-cynon-taf.gov.uk / www.rctcbc.gov.uk y mae'r datganiad preifatrwydd yma yn berthnasol iddi. 

Mae’n bosibl y bydd gwefan www.rctcbc.gov.uk yn cynnwys cysylltau â gwefannau eraill. Ymhlith y rhain bydd gwefannau adrannau llywodraeth, a chyrff eraill. Dim ond ein gwefan ni sy’n cael ei chynnwys gan ein polisi preifatrwydd ni. Cofiwch hyn bob tro wrth ichi symud i wefan arall. Os ewch chi at wefan sy’n casglu gwybodaeth bersonol, cofiwch ddarllen ei datganiad preifatrwydd. 

Os rhowch chi unrhyw wybodaeth bersonol inni, fyddwn ni byth yn ei hanfon ymlaen i wefan arall.   

Bydd ein system yn cofnodi’ch cyfeiriad ebost. Os cyflwynwch chi wybodaeth arall inni, bydd y system yn cofnodi honno hefyd. Caiff yr wybodaeth yma’i thrin yn berchnogol ac yn gyfrinachol. Efallai y bydd yn cael ei defnyddio ar gyfer arolwg mewnol ac i’ch hysbysu am ddiweddariadau i wefan www.rctcbc.gov.uk.

Newidiadau i’r polisi preifatrwydd yma

Dyna’r ffordd i wneud yn siŵr y byddwch yn ymwybodol bob amser o ba wybodaeth gasglwn ni. Fel hyn fe gewch chi wybod sut byddwn ni’n defnyddio’r wybodaeth, ac, os rhannwn ni’r wybodaeth â phartïon eraill, ym mha amgylchiadau wnawn ni hynny.