Fy Mapiau - Nodiadau Cyfarwyddyd

Rydyn ni wedi paratoi’r nodiadau cyfarwyddyd yma ar gyfer defnyddio ‘Fy Mapiau’ i ddod o hyd i wybodaeth a gwasanaethau yn eich ardal leol. Mae’n bosibl defnyddio ‘Fy Mapiau’ ar gyfer chwilio’ch ardal leol a gweld symbolau gwahanol ar y map sy’n dynodi cyfleusterau megis canolfannau ailgylchu, canolfannau hamdden, llyfrgelloedd, a llawer mwy.

Fel arall, mae croeso i chi ddefnyddio Agosaf ata i. Dyma ddull cyflymach o ran dod o hyd i gyfleusterau’r Cyngor yn eich ardal chi, yn enwedig os does dim eisiau map arnoch chi.. Dyma ddull cyflymach o ran dod o hyd i gyfleusterau’r Cyngor yn eich ardal chi, yn enwedig os does dim eisiau map arnoch chi.

Chwilio am gyfeiriad

Y man dechrau ar gyfer y rhan fwyaf o bobl yw dod o hyd i’r hyn maen nhw’n chwilio amdano. Mae’n bosibl gwneud hyn drwy chwilio am gyfeiriad. Fel sydd wedi’i nodi yn y blwch chwilio, mae croeso i chi chwilio yn ôl côd y post, enw lle, neu gyfeiriad er mwyn dod o hyd i adeilad neu rywle o ddiddordeb.

Dim ond 50 o ganlyniadau sy’n ymddangos wrth i chi chwilio, felly, er mwyn dod i hyd i’r adeilad cywir, mae’n bosibl y bydd eisiau i chi fod yn fwy penodol o ran yr hyn rydych chi’n ei roi yn y blwch chwilio. Mae’n werth nodi ei bod hi’n bosibl rhoi rhif y tŷ a chôd y post yn y blwch chwilio, hynny yw, mae ‘8 CF39 1AA’ yn dod o hyd i un adeilad penodol.

Unwaith i chi chwilio am adeilad, bydd rhestr o ganlyniadau’n ymddangos sy’n cyd-fynd â’r hyn rydych chi wedi chwilio amdano. Dewiswch y canlyniad priodol o’r rhestr a bydd y map yn closio at y cyfeiriad dan sylw.

 

 

 

My Maps Layers Selected ExpandedEsboniad i’r map

Mae’n bosibl dewis cyfuniad o gategorïau gwahanol i’w gweld ar y map – cliciwch ar y blychau ticio wrth ymyl y categorïau priodol.

Drwy wneud hynny, bydd holl symbolau’r categori dan sylw yn ymddangos ar y map. Mae’r symbolau sy’n ymddangos ar y map yn cyd-fynd â’r symbolau hynny sydd i’w gweld yn y ddewislen.

Mae’n bosibl cuddio’r symbolau sydd i’w gweld ar y map drwy glicio eto ar y blychau ticio priodol.

 

 

 

 

 

 

Dewis y math o fap

Mae’n bosibl dewis pa fath o fap rydych chi eisiau ei weld drwy glicio ar y dewisiadau sydd i’w gweld yn y gornel dde ar frig y map.

Mae’r math o fapiau sydd ar gael ar hyn o bryd yn cynnwys: map safonol (sy’n ymddangos yn ddiofyn), map du a gwyn, a llun o’r awyr. Mae’r map du a gwyn yn ddefnyddiol mewn achosion lle mae eisiau gweld nifer fawr o symbolau gwahanol ar yr un pryd oherwydd maen nhw i’w gweld yn fwy amlwg.

Closio a phellhau

Mae’n bosibl symud y map a chlosio at fannau penodol drwy ddefnyddio nifer o ddulliau. Mae delwedd symud a chlosio i’w gweld ar ochr chwith y map.

Mae’n bosibl clicio ar y saethau er mwyn symud y map i’r cyfeiriad priodol. Mae’n bosibl closio at y map, a phellhau oddi wrtho, naill ai drwy glicio ar y botymau ‘+’ a ‘-’, neu drwy lusgo’r bar i fyny ac i lawr i’r pwynt priodol.

Dull cyflymach o symud y map yw clicio ar y map a’i lusgo i unrhyw gyfeiriad. Os oes olwyn ar ben llygoden eich cyfrifiadur, mae’n bosibl defnyddio’r olwyn yma er mwyn closio at y map, a phellhau oddi wrtho. Mae’n bosibl closio at y map hefyd drwy glicio’r botwm chwith ar y llygoden ddwywaith.

 

Dewis symbolau ar y map

Wrth ddefnyddio ‘Fy Mapiau’, mae’n bosibl clicio ar y symbolau sydd i’w gweld ar y map er mwyn gweld rhagor o wybodaeth. Os oes mwy nag un o symbolau i’w gweld mewn un lle, bydd gwybodaeth ynglŷn â’r symbolau yma’n ymddangos ar yr un pryd. Er enghraifft, mae Llyfrgell Tonyrefail a Chanolfan Hamdden Tonyrefail yn rhannu’r un adeilad, felly mae’r rhain i’w gweld yn yr un lleoliad ar y map.

 Icon Selected using My Maps

Sylwadau

Mae croeso i chi roi eich sylwadau, neu’ch cwynion, ynglŷn â ‘Fy Mapiau’. Anfonwch neges e-bost i webmaster@rctcbc.gov.uk.