Llyfrgelloedd i'r ysgolion

Disgyblion mewn llyfrgell / Primary School library visit

Mae Gwasanaeth y Llyfrgelloedd i’r Ysgolion yn cynnig gwasanaeth benthyg a chynghori i bob ysgol gynradd yn Rhondda Cynon Taf. Ceir manylion ein holl wasanaethau yma.

Nid yw Canolfan Adnoddau Gwasanaeth y Llyfrgelloedd i’r Ysgolion yn ymwneud â llyfrau yn unig! Mae gyda ni dros 60,000 o eitemau mewn stoc, gan gynnwys casetiau llyfrau, fideos a chasgliad hanes lleol arbenigol. Mae gyda ni ddeunyddiau ar ystod eang o bynciau, gan gynnwys straeon a nofelau wedi’u gosod yng Nghymru, ar gyfer ystod eang o oedrannau, i fodloni eich holl anghenion yn y Cwricwlwm Cenedlaethol.

Mae Benthyciadau Bloc yn gasgliad o lyfrau sy’n cael eu benthyg am flwyddyn i ategu llyfrgell yr ysgol.

Mae’r costau fel a ganlyn:

  • 1 neu 2 o lyfrau fesul disgybl = £1 y llyfr
  • 3 neu fwy o lyfrau fesul disgybl = 80c y llyfr

Mae tanysgrifio i Fenthyciad Bloc yn rhoi hawl i chi fenthyg pob casgliad arall am bris gostyngol.

Mae Benthyciadau Prosiect yn gasgliadau o lyfrau a deunyddiau eraill (uchafswm o 30 eitem) wedi’u benthyg am dymor ar bwnc (neu bynciau) rydych chi wedi’u dewis.

Mae’r costau fel a ganlyn:

  • Fesul Pecyn = £25 (£20 i ddefnyddwyr Benthyciadau Bloc)

Casgliadau o lyfrau a deunyddiau eraill (uchafswm o 12 o eitemau) o waith awduron a darlunwyr enwog ynghyd â gwybodaeth amdanyn nhw yw Pecynnau Awduron. Gallwch ddewis o blith awduron fel Roald Dahl, Dick King-Smith, Quentin Blake, Shirley Hughes, Beatrix Potter, Jacqueline Wilson ac Anne Fine.

Mae’r costau fel a ganlyn:

  • Fesul Pecyn = £20 (£15 i ddefnyddwyr Benthyciadau Bloc)

Mae Llyfrau Mawr ar ddwy ffurf – Fab Four a Little & Large.

  • Mae Fab Four yn becynnau gyda phedwar teitl gwahanol rydych chi wedi’u dewis o’n Catalog Llyfrau Mawr, ac yn cael eu benthyg am dymor.
  • Mae Little & Large yn becynnau gydag 1 Llyfr Mawr a 6 chopi bach o’r un teitl, ac yn cael eu benthyg am dymor.

Mae’r costau fel a ganlyn:

  • Fesul Pecyn = £20 (£15 i ddefnyddwyr Benthyciadau Bloc)

    (Mae copïau o’r Catalog Llyfrau Mawr ar gael ar gais)

Mae Adnoddau Dyfal Donc ar gael mewn pecynnau maint gwahanol, felly chi sy’n penderfynu sawl llyfr rydych am eu cymryd. Am restr lawn o’r teitlau Dyfal Donc cysylltwch â ni yn y cyfeiriad isod.

Gellir benthyg DVDau a Fideos fel rhan o brosiect neu gasgliad awdur ar eu pen eu hunain am £1 yr wythnos. Mae gyda ni ystod eang o deitlau cwricwlwm a theitlau nad ydyn nhw yn y Cwricwlwm ar gyfer Addysg y Blynyddoedd Cynnar, Cyfnod Allweddol 1 a 2. Cysylltwch â ni am restr lawn o DVDau, fideos a Phecynnau BBC Video Plus.

Gwasanaeth Cynghori – Ceir cyngor ynghylch sefydlu a chynnal llyfrgell ysgol; sgiliau llyfrgell a sgyrsiau i hyrwyddo llyfrau a darllen – i gyd AM DDIM!

Cysylltwch â ni

Os hoffech chi ragor o wybodaeth am unrhyw un o’r gwasanaethau hyn neu os hoffech gyflwyno archeb, cysylltwch â Wendy Cole yng Ngwasanaeth y Llyfrgelloedd i'r Ysgolion.

Ffôn: 01443 478463
Ffacs: 01443 477270
E-bost: schools.library@rhondda-cynon-taff.gov.uk

Edrychwn ymlaen at glywed gennych!