Cofrestwyr - canolfannau ac oriau agor

Mae Swyddfa Gofrestru ganolog Rhondda Cynon Taf â'i chanolfan ym Mhontypridd, ac mae swyddfeydd rhanbarthol i'w cael yn Aberdâr a Threorci.

Mae pob swyddfa’n gweithredu system apwyntiadau er mwyn torri amseroedd aros. Ffoniwch Swyddfa Gofrestru Pontypridd i drefnu apwyntiad mewn unrhyw swyddfa.

Swyddfa Gofrestru Pontypridd

Swyddfa Gofrestru, Adeiladau'r Cyngor, Heol Gelliwastad, Pontypridd, CF37 2DP

Ffôn (01443) 486869
Ffacs (01443) 494040

Rhif ffôn argyfwng tu allan i oriau swyddfa: (01443) 425011

Oriau Swyddfa Pontypridd

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

9am-4pm

9am-4pm

9am-4pm

9am-4pm

9am-4pm

Lleoliad

Gweld Swyddfa Gofrestru Pontypridd ar fap

Treorci

Y Swyddfa Gofrestru Canolfan ibobun Station Road Treorci CF42 6NN

Oriau Swyddfa Treorci

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

Ar gau

9am-4pm

Ar gau

9am-4pm

9am-4pm

Lleoliad

Gweld Swyddfa Gofrestru Treorci ar fap

Aberdâr

Y Swyddfa Gofrestru Canolfan ibobun Rock Grounds Aberdâr CF44 7AE

Oriau Swyddfa Aberdâr

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

9am-4pm

Ar gau

9am-4pm

9am-4pm

Ar gau

Lleoliad